MOS-Cross 3

Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti 3 (MOS-Cross 3)


Izvor finansiranja

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

2014-2020

Partneri na projektu

1.    Zavod za javno zdravlje Sombor, Srbija
2.    Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
3.    Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Hrvatska

 

Oblast projekta

Javno zdravlje

Trajanje projekta

01. feb 2023 – 31. okt 2023

Opis projekta

Cilj projekta:
Projekat ima za cilj da maksimizira rezultate postignute MOS-Cross projektom i unapredi kvalitet javnih zdravstvenih usluga i veština povećanjem broja obučenih zdravstvenih radnika za nadzor komaraca i metode uzorkovanja za otkrivanje bolesti koje prenose komarci u Severnobačkom okrugu i Vukovarsko-srijemskoj županiji, čime se stvara sinergija i širi obim postojećih mreža i usluga, organizacijom međunarodne naučne konferencije za podizanje svesti i pružanje specifičnih znanja relevantnim akterima u prekograničnim region, nabavkom opreme za nadzor komaraca i laboratorijske opreme, širenjem zajednički izrađenih protokola, preporuka za povećanje njihove primene na nova geografska područja i nove ciljne grupe sa posebnim fokusom na decu i stariju populaciju.

Očekivani rezultati:
1.    Obučeni zdravstveni radnici
2.    Edukovana javnost i ranjive grupe u borbi protiv bolesti koje prenose zaraženi komarci

Glavne aktivnosti:
(1)    Organizacija obuka za lokalne zdravstvene radnike;
(2)    Organizacija međunarodne naučne konferencije;
(3)    Podizanje svesti kroz edukaciju starijih i dece o bolestima koje prenose zaraženi komaraci u prekograničnom području;
(4)    Nadogradnja postojećeg sistema nabavkom laboratorijske opreme i opreme za nadzor komaraca
(5)    Projektni menadžment

Ciljne grupe:
Jedinice lokalne samouprave, građani (starija populacija i deca), stručna javnost i zdravstveni radnici.

 

 

Više informacija


Pogledajte sve vesti o projektu - Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti 3 (MOS-Cross 3)