Arheološki park u urbanim sredinama kao alat za lokalno održivi razvoj


Izvor finansiranja

Intereg Dunavski transnacionalni program 2014 – 2020

Partneri na projektu

1.    Opština Ptuj, Slovenija, vodeći partner                                       
2.    Institut za zaštitu kulturnog nasleđa Slovenije, Slovenija                                       
3.    Prvo mađarsko udruženje odgovorno za inovacije, Mađarska                                      
4.    Zapadno panonski regionalni i ekonomski razvoj, javna neprofitna organizacija, Mađarska
5.    Ogranak Rumunske akademije u Klužu, Institut za arheologiju i istoriju umetnosti, Rumunija
6.    Nacionalni muzej ujedinjenja Alba Julija, Rumunija
7.    Grad Vodnjan – Dinjano, Hrvatska
8.    Udruženje kultura i rad, Nemačka
9.    Bugarsko udruženje za transfer tehnologije i inovacije, Bugarska
10.    Regionalna razvojna agencija Plzenj regiona, Češka
11.    Oikoplus KG, Austrija
12.    Udruženje urbana laboratorija Kišinjev, Moldavija
13.    Opština Centar Sarajevo, BiH
14.    Muzej Srema, Srbija
15.    Regionalni istorijski muzej Rus, Bugarska
16.    Opština Alba Julija, Rumunija – pridruženi partner
17.    Muzej grada Savarije sa županijskim vlastima, Mađarska – pridruženi partner
18.    Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Srbija - pridruženi partner
19.    Grad Stari Plzenec, Češka – pridruženi partner
20.    Gradska kuća u Kišinjevu, Moldavija – pridruženi partner
21.    Opština Balčik, Bugarska – pridruženi partner
22.    Ministarstvo regionalnog razvoja i javne uprave, Rumunija – pridruženi partner

Oblast projekta

Arheologija

Trajanje projekta

01. jul 2020 – 30. dec 2022

Opis projekta

Opšti cilj:
Poboljšanje i intenzivnija saradnja interdisciplinarnih zainteresovanih strana u Dunavskom regionu u cilju očuvanja, podrške i valorizacije kulturnog nasleđe kroz arheološke parkove kao proizvode za povećanje arheoturizma.

Specifični ciljevi:
1.    Izgradnja novih znanja i saradnja između relevantnih aktera
2.    Dizajniranje, testiranje i promocija novih alata i smernica
3.    Povećanje turističke atraktivnosti

Očekivani razultati:
1.    Izrađeni lokalni akcioni planovi i strategija za sprovođenje arheoturizma
2.    Izrađen vodič za dizajniranje lokalnih akcionih planova, elektronski priručnik, alati za očuvanje i prezentaciju
3.    Realizovane pilot aktivnosti u gradovima Alba Julija, Kišinjev, Sremska Mitrovica, Vodnjan, Ptuj, Rus
4.    Realizovane edukativne aktivnosti dvodnevni seminar, radionice Think Tank, simpozijum „Povezanost između istorije i turizma“

Glavne aktivnosti:

1.    Kreiranje politika i strateško planiranje održivosti u kulturnom nasleđu
2.    Izrada lokalnog akcionog plana od strane svakog partnera
1.    Organizacija edukativnih aktivnosti
2.    Podizanje svesti i uključivanje zainteresovanih strana
3.    Komunikacija


Ciljne grupe:
Lokalna, regionalna i nacionalna vlast, pružaoci infrastrukturnih usluga, visoko obrazovne i istraživačke institucije, edukativni i trening centri i škole, opšta javnost, sektorske agencije, interesne grupe i nevladine organizacije.

Više informacija

 
Pogledajte sve vesti o projektu - Arheološki park u urbanim sredinama kao alat za lokalno održivi razvoj