„Luke kao pokretački mehanizam preduzetništva - POWER“


Izvor finansiranja

Intereg Adrion- Jadransko-jonski Program transnacionalne saradnje 2014- 2020

Partneri na projektu

1.    Nacionalni istraživački savet instituta za građevinsku tehnologiju, Italija
2.    Nacionalna konfederacija zanatlija i malih i srednjih preduzeća - Asocijacija provincije Ravena, Italija
3.    Riječka razvojna agencija Porin doo, Hrvatska
4.    Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo, Bosna i Hercegovina
5.    Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Srbija
6.    Institut za saradnju i razvoj, Albanija
7.    Opština Drač, Albanija
8.    Grčki centar za istraživanje i tehnologiju, Grčka
9.    Komora Tesprotia, Grčka
 

Oblast projekta

Inovacije i pametne regije

Trajanje projekta

01. jan 2018 – 31. dec 2020

Opis projekta

Opšti cilј:
Podrška razvoju lučkih oblasti u inovacione centre i kreiranje mreže inovacionih centara koji su posvećeni zajedničkoj saradnji i razvoju

Specifični cilј:
1. PoWER mapa razvoja luka u inovacione centre
2. PoWER metodologija za izgradnju inovacionih lanaca snabdevanja
3. PoWER platforma za podršku dugoročnoj transnacionalnoj sredini za saradnju 

Glavne aktivnosti:
1. Kreiranje energetsko orijentisanih mapa potreba
2. Preduzetničko igranje i skautiranje
3. Predviđanje scenarija
4. Komunikacija
5. Upravlјanje 


Glavni rezultati:
1.    Kreiranje transnacionalne mreže inovacionih centara, koje karakteriše jasna struktura i misija,
2.    Izgradnja lokalnih mreža među klјučnim akterima inovacija, na osnovu aktivnosti koje se sprovode u studijama slučaja u lučkim oblastima,
3.    Definisanje dugoročnog institucionalnog i strateškog okvira, kako bi se garantovalo efikasno transnacionalno uklјučivanje aktera u razvoj luka u inovacione centre.

Ciljne grupe:

Lokalni, regionalni i nacionalni organi javne vlasti, institucije visokog obrazovanja, istraživački instituti, centri za obrazovanje/obuku i škole, preduzeća, MSP, organizacije za podršku biznisu, međunarodne organizacije po nacionalnom/međunarodnom pravu, interesne grupe uključujući nevladine organizacije, javnost, predstavnici Evropske ekonomske interesne grupacije (EEIG) / Evropske grupacije za teritorijalnu saradnju (EGTC).

Više informacija

http://www.powerports.eu

https://www.facebook.com/PoWERAdrion/

https://www.linkedin.com/company/power-ports-as-driving-wheels-of-entrepreneurial-realm/

https://twitter.com/PoWERAdrion 
https://power.adrioninterreg.eu/

Pogledajte sve vesti o projektu - „Luke kao pokretački mehanizam preduzetništva - POWER“