OASIS

Kištelek-Kanjiža dopunski turistički razvoj koji se zasniva na prirodnim resursima kao međusobno povezanim različitim elementima regionalnog turističkog sistema (OASIS)


Izvor finansiranja

Intereg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020

Partneri na projektu

 1. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Srbija 
 2. Opština Kištelek, Mađarska
 3. Opština Kanjiža, Srbija
 4. Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
   

Oblast projekta

Podsticanje turizma i saradnje u oblasti kulture

Trajanje projekta

01. maj 2018 – 30. jul 2020

Opis projekta

Opšti cilј:
Razvijanje adekvatne turističke ponude i modernizacija postojećih objekata na turističkoj ruti Kištelek-Kanjiža  uklјučivanjem lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i učenika srednjih škola

Specifični cilјevi:

 1. Predstavlјanje različitih vrsta savetovanja o zdravom načinu života i pomoćnom medicinskom tretmanu u cilјu razvoja zdravstvenog turizma;
 2. Razvoj infrastrukture lokacije u opštini Kanjiža, revitalizacija postojećih sportskih objekata i izgradnja multifunkcionalnog sportskog terena sa potrebnom sanitarnom infrastrukturom;
 3. Promovisanje i unapređivanje omladinskog turizma na tom području i podizanje svesti o zdravom načinu života među mladima kroz specifične rekreativne, konkurentne i obrazovne aktivnosti;
 4. Podizanje svesti o turističkim potencijalima regiona.

 
Očekivani rezultati:

 1. Izgrađen centar u cilјu zdravog načina života; 
 2. Izgrađeni i rekonstruisani sportski tereni i pripadajuća infrastruktura; 
 3. Organizovan letnji kamp za učenike iz 16 sredlјih škola u Vojvodini i promotivna kampanja;
 4. Razvijen mobilni optimalizovan vebsajt.

 
Glavne aktivnosti:

 1. Proširenje multifunkcionalnog objekta u opštini Kištelek;
 2. Izrada tehničkih planova;
 3. Građevinarstvo, izmene i planiranje;
 4. Priprema projektne dokumentacije;
 5. Implementacija radova;
 6. Implementacija molibnog optimalizovanog turističkog vebsajta;
 7. Unos inputa na vebsajt;
 8. Objavlјivanje konkursa; 
 9. Organizacija kampa;
 10. Postupak javne nabavke za opremu/uslugu/radove;
 11. Promovisanje u medijima i vidlјivost.

 
Cilјne grupe:
Ulsužni delatnici u oblasti turizma, stanovništvo u pograničnom regionu, mladi turisti i druge kategorije turista,  učenici srednjih škola iz Srbije i Mađarske koji će učestvovati u stvaranju turističke ponude Kanjiže aktivnim učešćem u nekoliko radionica i pripremi sadržaja veb aplikacije, učenici srednjih škola koji će učestvovati u kampu.
 

Više informacija

www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Projekat-OASIS-263835040832688

http://www.oasisprojekt.eu/index.fcgi?nyelv=rs&fbclid=IwAR3D7AYd045wz20HwCgonQUvx6Xf-AvlAR5VyaISoKuz6fL92idR2QkXVJY 

Pogledajte sve vesti o projektu - Kištelek-Kanjiža dopunski turistički razvoj koji se zasniva na prirodnim resursima kao međusobno povezanim različitim elementima regionalnog turističkog sistema (OASIS)