Odnosi Srbije i EU

ODNOSI IZMEĐU SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

EU

Maj 2021.

Savet EU odobrio primenu revidirane metodologije u pristupnim pregovorima sa Srbijom, nakon što je Srbija izrazila spremnost da je prihvati.

2021.
EU

April 2021.

Vlada Republike Srbije donela je odluku o formiranju Koordinacije za vodjenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Tima za podršku pregovorima. Odluka o formiranju Koordinacije i Tima za podršku pregovorima

2021.
EU

Februar 2020.

Evropska komisija predstavila svoj predlog nove metodologije proširenja. Tekst revidirane metodologije

2020.
EU

Decembar 2019.

Otvaranje poglavlja 4 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 4: Sloboda kretanja kapitala

2019.
Picture

Jun 2019.

Otvaranje poglavlјa 9 u pregovorima Srbije i EU, poglavlјe 9 – Finansijske usluge

2019.
EU

Decembar 2018.

Otvaranje poglavlјa 17 i 18 u pregovorima Srbije i EU, poglavlјe 17 - Ekonomska i monetarna politika i poglavlјe 18 - Statistika

2018.
Picture

Jun 2018.

Otvaranje poglavlja 13 i 33 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 13 - Ribarstvo i poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe

2018.
Movie

Decembar 2017.

Otvaranje poglavlja 6 i 30 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 6 - Pravo privrednih društava, i poglavlje 30 - Spoljni odnosi

2017.
Movie

Jun 2017.

Otvaranje poglavlja 7 i 29 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine, i poglavlje 29 - Carinska unija

2017.
Picture

Februar 2017.

Otvaranje poglavlja 20 i 26 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika i poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura 2017.

EU

Decembar 2016.

Otvaranje poglavlja 5 i 25 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 5 - Javne nabavke i poglavlje 25 - Nauka i istraživanje

2016.
Location

Jul 2016.

Otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

2016.
Picture

Decembar 2015.

 

Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 32 - Finansijska kontrola i poglavlje 35 - Ostala pitanja sa fokusom na normalizaciji odnosa sa Kosovom

2015.
Location

Avgust 2015.

Formiran pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
Rešenje o imenovanju članova pregovaračkog tima

2015.
Movie

Mart 2015.

Završena prva faza pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji praćena analitičkim pregledom zakonodavstva Republike Srbije i stepenom njegove usklađenosti sa pravinim tekovinama Evropske unije

2015.
Picture

Januar 2014.

Održana prva međuvladina konferencija između EU i Srbije koja označava početak procesa pregovora
Pregovori – Uvodna izjava Srbije

2014.
Movie

Decembar 2013.

Savet usvaja pregovarački okvir sa Srbijom
Pregovori – Opšta pozicija EU

2013.
Picture

Septembar 2013.

 

Završen proces ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

2013.
EU

Jul 2013.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu, Privremeni trgovinski sporazum biva stavljen van snage
SSP sa aneksima

2013.
Location

Mart 2012.

Evropski savet potvrđuje Srbiji status kandidata za članstvo

2012.
Picture

Oktobar 2011.

 

Evropska komisija daje pozitivno mišljenje o dodeli statusa kandidata Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji
Mišljenje EK o zahtevu za članstvo Srbije

2011.
Location

Januar 2011.

Srbija predala odgovore na upitnik Evropske komisije
Odgovori na upitnik EK

2011.
Movie

Novembar 2010.

Upitnik Evropske komisije upućen Srbiji radi pripreme mišljenja o zahtevu za članstvo u Evropskoj uniji

2010.
Picture

Jun 2010.

Početak procesa ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u državama članicama EU

2010.
Movie

Januar 2010.

Prelazni trgovinski sporazum između Evropske unije i Srbije stupa na snagu

2010.
Picture

Decembar 2009.

 

Srbija podnosi kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji

2009.
EU

Decembar 2009.

Početak bezviznog režima za putovanje u države Šengenskog prostora

2009.
Location

Januar 2009.

Srbija počinje sa primenom Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU

2009.
Picture

April 2008.

 

Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije

2008.
Location

Septembar 2007.

Evropska zajednica i Republika Srbija potpisuju sporazum o viznim olakšicama i readmisiji

2007.
Movie

Jun 2007.

Nastavak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju

2007.
Picture

Maj 2006.

Zastoj u pregovorima usled nedovoljne saradnje Srbije sa Međunarondim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu

2006.
Movie

Oktobar 2005.

Početak pregovora povodom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

2005.
Picture

April 2005.

 

Pozitivna ocena Izveštaja o spremnosti Srbije i Crne Gore za pregovore o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom (Studija izvodljivosti)

 

2005.
EU

Jun 2003.

Na samitu Evropskog saveta u Solunu potvrđena evropska perspektiva za države Zapadnog Balkana

2003.
Location

Jul 2001.

Početak pripreme Studije izvodljivosti povodom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) za Saveznu Republiku Jugoslaviju

2001.
Picture

Oktobar 2000.

 

Savezna Republika Jugoslavija ulazi u proces stabilizacije i pridruživanja

2000.
Location

Jun 2000.

Evropski savet svim državama u procesu stabilizacije i pridruživanja odobrava status „potencijalnog kandidata“ za članstvo u Evropskoj uniji

2000.