Specijalistički program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Uzimajući u obzir da se svake godine značajna EU sredstva odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, a shodno Akcionom planu za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa univerzitetom, realizuje Specijalistički program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, koji je u Plan uvršten u okviru Prioriteta IV(Razvoj institucionalne infrastrukture), u meri 4.1 (Razvoj institucionalnog okvira u cilju smanjenja regionalnih razlika) pod nazivom „Akademija za evropske poslove i fondove“.

Svrha

Osnovni cilj Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ (u daljem tekstu: Program) predstavlja upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, kao i sa značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, radi odgovarajuće stručne analize problema regionalnog razvoja u kontekstu EU integracija i donošenja relevantnih odluka i zaključaka prilikom upravljanja projektima i kreiranja programskih i projektnih dokumenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. 

Program omogućava koordinaciju procesa edukacija kako bi se osigurao efekat transfera znanja na zainteresovane strane iz javnog i civilnog sektora, kao i kompletno upoznavanje sa načinom fukcionisanja EU odnosno institucijama EU, načinima donošenja politika i sprovođenja istih putem fondova koji su na raspolaganju zemaljama članicama i državama u pretpristupnom procesu. Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava. Svrha ovakvog pristupa jeste koordinacija pravovremene podrške i jačanje postojećih kapaciteta javne uprave u aspektima koji su ključni za korišćenje EU sredstava u raznim sektorima direktno uključenim u proces integracija.

Efekti pokretanja specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Specifični ciljevi
 • Sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • Razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • Uspostavljanje institucionalne mreže partnerstva između polaznika.
   

Kome je Program namenjen?

Program je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, pokrajinskoj administraciji, razvojnim agencijama, javnim i javno-komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, institucijama kulture, organizacijama civilnog društva, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, fakultetima, institutima i istraživačkim ustanovama, drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.
 

Prednosti Programa:
 • Sticanje kvalifikacija za upravljanje sredstvima Evropske unije
 • Upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije
 • Nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020.
 • Fleksibilnost u pohađanju nastave
 • Kvalifikovani predavači sa iskustvom
 • Provera znanja na kraju svakog modula
 • Sertifikat na kraju Programa
 • Širenje mreže potencijalnih partnera
 • Iskustva u pripremi i implementaciji projekata
 • Predstavljanje uspešnih projekata
   

Kompletan Program finansiran je sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine.