• 10.
  • мај
  • 2023.

Одржана дводневна едукација „Кохезиона политика ЕУ: принципи, могућности и перспективе у Војводини“

На иницијативу Института „Massimo Severo Giannini“ – Националног истраживачког савета Републике Италије (ISSiRFA-CNR) и Опсерваторија за Балкан и Кавказ Трансеуропа (Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa) из Италије, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, заједно са Министарством за европске интеграције Републике Србије и Министарством европских послова Црне Горе, учествује у реализацији пројекта „Унапређење поглавља 22 у Србији и Црној Гори: програмирање европске кохезионе политике“. Пројекат се реализује уз подршку Централно европске иницијативе.

Циљ пројекта је да се реализацијом активности пројекта допринесе припреми партнерских земаља за спровођење кохезионе политике ЕУ, дефинисане Поглављем  22 Acquis Communautaire. Кохезиона политика захтева комплексан сет инвестиција партнерских земаља, укључујући усвајање потребног правног оквира и припрему за конкретно управљање средствима. Пројекат се фокусира на програмске фазе Кохезионе политике, а намењен је оним земљама у којима су преговори отворени.

У оквиру поменутог пројекта, у периоду од 10. до 11. маја ове године, одржана је дводневна едукација под називом „Кохезиона политика ЕУ: принципи, могућности и перспективе у Војводини“ у Мастер центру, у сали Привредне коморе Војводине. Фонд Европски послови АП Војводине, у поменутом пројекту, учествује као партнер који је корисник преноса знања партнера из Италије. 

Едукација је окупила представнике Фонда, Покрајинске владе и регионалних развојних агенција. Првог дана едукације представљени су циљеви и структура кохезионе политике: програми ЕУ и прекогранична сарадња, принципи и управљање кохезионом политиком ЕУ, територијалне неравнотеже, док је фокус био на циљевима политике  „Паметнија Европа” који ће бити финансирани у оквиру перспективе 2021-2027.  Другог дана едукације, полазници су имали прилике да се информишу о изазовима из области животне средине са фокусом на циљеве политике „Зеленија Европа“. Такође, дискутовано је о будућности кохезионе политике и улози регионалног нивоа.

Очекивани резултати едукације укључују не само боље познавање и разумевање фазе програмирања кохезионе политике ЕУ од стране корисника, већ и стварање националних и транснационалних мрежа за размену знања у области кохезионе политике.

Најава догађаја

Најновије Вести