• 31.
  • мар
  • 2023.

Расписан конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва 2023.

Министарство за европске интеграције Владе Србијe расписало је данас јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области информисања о Европској унији и европској интеграцији Србије како би подстакло јавну дебату о темама у вези са ЕУ и процесом приступања Републике Србије.
Конкурс је намењен организацијама цивилног друштва које се баве информисањем о ЕУ и о користима процеса приступања Србије Европској унији, а обраћају се првенствено младима - средњошколцима и студентима.Кровна област овогодишњег конкурса јесте  „Млади и Европска унија - шта нам доноси чланство“, у оквиру које ће подносиоци предлога пројеката моћи да дају одговор на једну од следећих  тема:
1. Европска унија и образовање - могућности, прилике и искуства средњошколаца и студената, aктивно учешће младих у процесу европских интеграција кроз програме ЕУ: Еразмус плус, ХОРИЗОНТ Европа, Креативна Европа (Култура и медији), Програм европског корпуса солидарности, Грађани, једнакост, права и вредности…
2. ЕУ и национални и културни идентитет: чињенице и предрасуде;
3. Шта нам доноси чланство - политике Европске уније: Животна средина и Европска унија;
4. Медијска писменост – способност разумевања, критичког и аналитичког медијског садржаја о ЕУ и европској интеграцији Србије. Зашто је то важно
5. Упознајмо комшије - промоција и информисање о програмима прекограничне сарадње у којима Србија учествује са Бугарском, Мађарском, Румунијом, Хрватском, Црном Гором, Северном Македонијом и Босном и Херцеговином.
Вредност појединачног пројекта који организације цивилног друштва могу да предложе Министарству за европске интеграције за финансирање/суфинансирање је до 1.625.000,00 динара.
Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката имају удружења и фондације са седиштем у Републици Србији, а конкурс је отворен од 30. марта до 20. априла 2023. године.
„Правилник о финансирању и суфинансирању пројеката организација цивилног друштва у области информисања о Европској унији и европској интеграцији Србије" можете да преузмете овде.

Документ „Смернице за подносиоце предлога пројекта“ можете да преузмете овде.
Образац за подносиоце предлога пројеката можете да преузметe овде.
„Правилник о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор“ можете да преузмете овде.
Образац буџета пројекта можете да преузметe овде.
„Уредбу о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења" можете преузети овде.
За евентуална питања и појашњења можете да контактирате Наташу Савић Јањић, natasa.savic@mei.gov.rs.
 

Најава догађаја

Најновије Вести