• 31.
  • јан
  • 2023.

Иницијатива за креативни и одрживи туризам – CAST

Иницијатива за креативни и одрживи туризам CAST – CCI4Tourism Creative Hubs Network – настала је као резултат пројекта CCI4Tourism финансираног у оквиру Interreg ADRION Programme 2014-2020.

Мисија CAST иницијативе је подржавање међусобне везе између CCI-ја и туристичке индустрије у циљу развоја и испоруке креативних и одрживих туристичких производа и имплементације позитивних одрживих пракси у оба сектора.

Мрежа оснажује капацитете локалних чворишта да генеришу позитиван утицај у туризму и култури и оријентисана је на креативна партнерства, одрживи развој и културно наслеђе.

Мрежа помаже локалним чвориштима да створе економску и социјалну вредност за друштва и заједнице на транснационалном нивоу.

CAST линк: cast-initiative.eu 
 

Најава догађаја

Најновије Вести