• 23.
  • мај
  • 2022.

Пројекат “Екоопштина“ – француско - српска сарадња по питању одрживих градова и општина

  • Нови Сад

У циљу развијања француско-српске сарадње по питању одрживих градова, као и представљања пројекта „Екоопштина“, Фонд “Европски послови” Аутономне покрајине Војводине и Амбасада Француске у Србији, а уз подршку Института Веолиа и Компаније Веолиа из Француске, организовали су семинар под називом “Одрживо управљање водама: од отпадних вода до стварања вредности”. Семинар је одржан 24. маја 2022. године у великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
Циљ пројекта „Екоопштина“ је да се подигне свест и развије одговорност у сегментима енергетске ефикасности стамбено пословних објеката, управљању отпадом, водним ресурсима и повезивању градова. Четири тематске целине представљају интегрални део програма: управљање отпадом, управљање водом, енергетска ефикасност зграда и паметни градови. „Екоопштина“ представља и платформу за сарадњу и размену примера добре праксе између државне управе на локалном и националном нивоу у Француској и Србији, уз подршку компанија и стручних савета чланова жирија који ће пратити поменуту платформу.

Догађај је отворио Александар Симурдић, директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине, НЈ.Е. Пјер Кошар, амбасадор Француске у Србији и Игор Мировић, председник Покрајинске владе, док су као експерти из области одрживог управљања водом учествовали др Александар Ђукић, доцент на Грађевинском факултету Универзитета у Београду,  проф. др Милена Бечелић-Томин са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, као и проф. др Божо Далмација, са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду који су представили тренутно стање и перспективе развоја управљања водама у локалним самоуправама у Србији, као и примере добре праксе у Војводини. Након представника факултета Универзитета у Београду и Новом Саду, учешће су у поменутом тематском оквиру узели и реномирани стручњаци из Француске: Пјер Сенешал, потпредседник задужен за воду из Општине Ланс-Лијевен, као и Гаeтан Бoajе, директор за воду и мреже из Општине Ланс-Лијевен, који су представили методологију управљања водом на локалном нивоу кроз међуопштинску сарадњу и пренос јавних овлашћења, и перспективе у производњи енергије и стварања вредности кроз третман отпадних вода. На самом крају семинара је Иван Иванов, председник Бугарског удружења за управљање водом, представио искуства пројекта „Екоопштина“ у Бугарској. 

Семинару су присуствовали бројни представници општина и градова из Покрајине и широм Србије који су се упознали са примерима добре српске, бугарске и француске праксе, као и платформом пројекта „Екоопштина“, актуелним конкурсом и планираним семинарима намењеним јединицама локалних самоуправа који за циљ имају повећање капацитета управљања водама (доступно на сајту: http://ekoopstina.rs ).
 

Најава догађаја

Најновије Вести