• 03.
  • феб
  • 2021.

Споразум Фонда Европски послови и Покрајинског заштитника грађана

  • Нови Сад

Директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Александар Симурдић и проф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, потписали су јуче Споразум о сарадњи којим се конкретизује сарадња у свим областима од значаја за заштиту и унапређење људских и мањинских права, као и у областима истраживачке, пројектне и едукативне делатности.

Обе институције исказале су спремност да заједничким истраживачким радом партиципирају у пројектима од општег и регионалног значаја, да учествују на конференцијама, округлим столовима и другим облицима стручних скупова које се односе на област људских права, као и да заједнички организују семинаре, трибине и промоције публикација. Поред тога, успоставиће и сарадњу у области издавачке делатности, као и међусобну размену научних и стручних публикација.

Сарадња Фонда „Европски послови“ и Покрајинског омбудсмана засниваће се на принципима међусобног поверења, уважавања и доприноса заштити права грађана.

 

Најава догађаја

Најновије Вести