• 19.
  • јун
  • 2019.

Сарадња са војвођанским општинама и у Бриселу

  • Сремски Карловци
  • Брисел

Након успешно организоване посете групе одборника Скупштине општине Жабаљ, који су имали прилику да се ближе упознају са радом европских институција као и могућностима за коришћење програма ЕУ, Канцеларија АП Војводине у Бриселу била је 19. јуна 2019. домаћин радног састанка са представницима општине Сремски Карловци који су боравили у Бриселу као чланови делегације Републике Србије у оквиру заседања Заједничког консултативног одбора Комитета региона и Републике Србије.

Председник општине Сремски Карловци, Ненад Миленковић и начелник општинске управе, Стефан Стевић, искористили су боравак у Бриселу за посету Канцеларији АП Војводине, као и прилику да се на састанку са шефом Канцеларије, Срђаном Мачкићем, ближе упознају са могућностима укључивања локалне самоуправе у процесе европских интеграција. У том смислу, нагласак је посебно стављен на коришћење фондова и програма финансираних од стране Европске уније, а који су у овом тренутку на располагању субјектима из Републике Србије, односно АП Војводине. Посебно је наглашена и улога коју имају локалне самоуправе у остваривању укупног регионалног развоја, те неопходност да доносиоци одлука на том нивоу власти буду упознати са могућностима које пружају европски фондови.

Том приликом разговарано је и о конкретним пројектним идејама које су изнели представници општине Сремски Карловци, те њиховим досадашњим активностима и искуству у сарадњи са медјународним партнерима. Такође, истакнут је значај директне и активне комуникације представника локалних самоуправа са територије АПВ са Фондом „Европски послови“, као и са Канцеларијом АПВ у Бриселу, те договорени кораци за продубљивање сарадње у наредном периоду

 

Најава догађаја

Најновије Вести