HEAL

Здраво старење у прекограничној области


Извор финансирања

ИПА програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020

Партнери пројекта

1.    Црвени крст Војводине, Србија
2.    Црвени криж Федерације Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
3.    Црвни крст Инђија, Србија 
4.    Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија 
 

Област пројекта

Социјална и економска инклузија

Трајање пројекта

01. феб 2023 – 30. јул 2024

Опис пројекта

Општи циљ пројекта:
Допринoс побољшању општег здравља старијих грађана повећањем доступности основних здравствено-превентивних услуга у руралним областима у прекограничном региону између Србије и Босне и Херцеговине

Специфични циљ пројекта:
Унапређење постојеће здравствено-превентивне услуге за старије грађане кроз побољшање ефикасности и свеобухватности према тренутним потребама у Сремском округу, и 5 кантона у Босни и Херцеговини (Тузланском кантону, Посавском кантону, Средњобосанском кантону, Кантону Сарајево и Зеничко-добојском кантону)

Очекивани резултати:
1.    Развијене нове стандардизоване здравствено-превентивне услуге за старије грађане у руралним областима 
2.    Активирани локални мобилни тимови за пружање здравствено-превентивних услуга
3.    Спроведена кампања едукације јавности у области јавног здравља
 
Главне активности:
(1)    Стандардизација здравствено-превентивних услуга које ће пружати локални мобилни тимови Црвеног крста у руралним областима 
(2)    Припрема наставног плана и програма за чланове локалних мобилних тимова за рад на терену
(3)    Обука чланова локалних мобилних тимова за рад на терену
(4)    Формирање локалних мобилних тимова за теренски рад у руралним областима 
(5)    Обезбеђивање опреме за локалне мобилне тимове за рад на терену
(6)    Организовање инфо дана уз превентивне прегледе за старије грађане у руралним областима 
(7)    Организација дана здравствене превенције
(8)    Припрема промотивног материјала
(9)    Организација стручних конференција
(10)    Пројектни менаџмент 

Циљне групе:
Чланови локалних мобилних тимова Црвеног крста из 12 општина у прекограничном региону, старије особе и њихове породице, становништво у 12 општина из Сремског округа и кантона из Босне и Херцеговине са фокусом на старија лица и чланове њихових породица, чланови стручне заједнице који раде са старијим лицима (социјални радници, медицински радници и др.) 
 

Више информација

Погледајте све вести о пројекту - Здраво старење у прекограничној области