Пројекат „Луке као покретачки механизам предузетништва - ПЛУС“ (PoWER PLUS)


Извор финансирања

Интерег V – B Јадранско-јонски АДРИОН програм 2014- 2020

Партнери пројекта

1.    Национални истраживачки савет Италије, Италија
2.    Национална конфедерација занатлија и малих и средњих   предузећа - Асоцијација провинције Равена, Италија
3.    Ријечка развојна агенција Порин доо, Хрватска
4.    Центар за економски, технолошки и околински развој Сарајево, Босна и Херцеговина
5.    Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Србија
6.    Институт за сарадњу и развој, Албанија
7.    Грчки центар за истраживање и технологију, Грчка
8.    Комора Теспротиа, Грчка 

Област пројекта

Иновације и паметне регије

Трајање пројекта

01. јан 2022 – 30. јун 2022

Опис пројекта

Циљ пројекта: 
Процес предвиђања у циљу откривања главних проблема који могу утицати на луке у јадранско-јонској области у краткорочном и средњoрочном периоду у светлу избијања Covid-19 и повезане економске кризе 

Очекивани резултати:

1.    Израђени „Сценарији“, тј. детаљни описи могућности за развоја лука у будућности
2.    Анекс PoWER методологије за стварање иновационих ланаца снадбевања, као и PoWER стратегије за развој лука у иновативне хабове
3.    Унапређена ИKТ платформа powerports.eu

Главне активности:

1.    Прикупљање ставова стручњака о могућим будућим сценаријима у вези са лучким областима укљученим у пројекат,  имајући у виду и ширу ситуацију и трендове у јадранско-јонскоj области
2.    Обрада података и израда тзв. „Сценарија“, тј. детаљних описа могућности за развоја лука у будућности
3.    Идентификација снага и слабости PoWER методологије и стратегије на основу развијених Сценарија, као и могућих начина за превазилажење главних проблема 
4.    Израда анекса PoWER методологије и стратегије
5.    Одржавање четири догађаја „Предвиђање територијалне сарадње“ (у Равени, Тирани, Сарајеву и Игуменици)
6.    Промовисање постигнутих резултата пројекта
7.  Унапређење ИКТ платформе powerports.eu, новим ГИС мапама, које ће бити посвећене развијеним Сценаријима и Плановима за опоравак и отпорност на нивоу ЕУ и националном нивоу (где је то доступно), као и функцијом читача екрана

Циљне групе:

Локални, регионални и национални органи јавне власти, институције високог образовања, истраживачки институти, центри за образовање/обуку и школе, предузећа, МСП, шира јавност
 

Више информација

http://www.powerports.eu

https://www.facebook.com/PoWERAdrion/

https://www.linkedin.com/company/power-ports-as-driving-wheels-of-entrepreneurial-realm/

https://twitter.com/PoWERAdrion 

https://power.adrioninterreg.eu/
 

Погледајте све вести о пројекту - Пројекат „Луке као покретачки механизам предузетништва - ПЛУС“ (PoWER PLUS)