AGRINNO 2

АГРИНО 2 - Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди


Извор финансирања

Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија
2014-2020

 

 

 

Партнери пројекта

1.    Институт за ратарство и повртарство „Институт од националног значаја за Републику Србију“, Нови Сад, Република Србија - водећи     партнер
2.    Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Република Србија
3.    Фонд „Европски послови“ АПВ, Нови Сад, Република Србија
4.    Непрофитно д.о.о. за развој Жупаније Чонград, Сегедин, Мађарска

 

Област пројекта

Пољопривреда

Трајање пројекта

01. јан 2021 – 30. јун 2022

Опис пројекта

Општи циљ:
Општи циљ пројекта АГРИНО 2 је промовисање производње и прераде лековитог биља, како би мале површине домаћинстава у сеоским насељима на прекограничном подручју кроз едукацију њихових власника земљишта да правилно користе своје ресурсе, постале продуктивније и да власницима буде исплативо.


Специфични циљ:
(1)    Оснаживање раста и потенцијала малих и средњих предузећа кроз едукацију о новим технологијама процеса, производа и услуге лековитог биља.

Очекивани резултати:
1.    Набављена опрема за узгој и опрема за
сушење лековитих биљака.
2.    Основани и опремљени инкубатори (оснивање једног инкубатора, преостала два инкубатора су основана у претходном пројекту, АГРИНО 2)
3.    Израђени капацитети циљних група
4.    Подигнута свест различитих заинтересованих страна и циљних група захваљујући организованим догађајима  везано за тему (конференција, округли столови, промоција пројекта на пољопривредном сајму , студијска путовања).

Главне активности:
(1)    Набавка опреме за узгој и опрема за сушење лековитих биљака
(2)    Оснивање и опремање инкубатора
(3)    Објављивање позива за учествовање и избор учесника на семинарима
(4)    Организовање семинара, округлих столова, конференција, промоција пројекта на пољопривредном сајму, студијска путовања у Мађарску.

Циљне групе:
Незапослено становништо у руралним и полусеоским подручјима у прекограничном подручју, незапослене жене из руралних крајева, постојећи пољопривредни произвођачи, средње пољопривредне школе у Футогу, Сомбору и Вршцу.

 

Више информација

http://agrinno.org/
https://www.facebook.com/Agrinno-1031033250391407/

Погледајте све вести о пројекту - АГРИНО 2 - Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди