Археолошки парк у урбаним срединама као алат за локално одрживи развој


Извор финансирања

Интерег Дунавски транснационални програм 2014 – 2020

Партнери пројекта

1.    Општина Птуј, Словенија, водећи партнер                                       
2.    Институт за заштиту културног наслеђа Словеније, Словенија                                       
3.    Прво мађарско удружење одговорно за иновације, Мађарска                                      
4.    Западно панонски регионални и економски развој, јавна непрофитна организација, Мађарска
5.    Огранак Румунске академије у Клужу, Институт за археологију и историју уметности, Румунија
6.    Национални музеј уједињења Алба Јулија, Румунија
7.    Град Водњан – Дињано, Хрватска
8.    Удружење култура и рад, Немачка
9.    Бугарско удружење за трансфер технологије и иновације, Бугарска
10.    Регионална развојна агенција Плзењ региона, Чешка
11.    Оикоплус КГ, Аустрија
12.    Удружење урбана лабораторија Кишињев, Молдавија
13.    Општина Центар Сарајево, БиХ
14.    Музеј Срема, Србија
15.    Регионални историјски музеј Рус, Бугарска
16.    Општина Алба Јулија, Румунија – придружени партнер
17.    Музеј града Саварије са жупанијским властима, Мађарска – придружени партнер
18.    Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Србија - придружени партнер
19.    Град Стари Плзенец, Чешка – придружени партнер
20.    Градска кућа у Кишињеву, Молдавија – придружени партнер
21.    Општина Балчик, Бугарска – придружени партнер
22.    Министарство регионалног развоја и јавне управе, Румунија – придружени партнер

 

Област пројекта

Археологија

Трајање пројекта

01. јул 2020 – 30. дец 2022

Опис пројекта

Општи циљ:
Побољшање и интензивнија сарадња интердисциплинарних заинтересованих страна у Дунавском региону у циљу очувања, подршке и валоризације културног наслеђе кроз археолошке паркове као производе за повећање археотуризма.

Специфични циљеви:
1.    Изградња нових знања и сарадња између релевантних актера
2.    Дизајнирање, тестирање и промоција нових алата и смерница
3.    Повећање туристичке атрактивности

Очекивани разултати:
1.    Израђени локални акциони планови и стратегија за спровођење археотуризма
2.    Израђен водич за дизајнирање локалних акционих планова, електронски приручник, алати за очување и презентацију
3.    Реализоване пилот активности у градовима Алба Јулија, Кишињев, Сремска Митровица, Водњан, Птуј, Рус
4.    Реализоване едукативне активности дводневни семинар, радионице Think Tank, симпозијум „Повезаност између историје и туризма“

Главне активности:

1.    Креирање политика и стратешко планирање одрживости у културном наслеђу
2.    Израда локалног акционог плана од стране сваког партнера
1.    Организација едукативних активности
2.    Подизање свести и укључивање заинтересованих страна
3.    Комуникација


Циљне групе:
Локална, регионална и национална власт, пружаоци инфраструктурних услуга, високо образовне и истраживачке институције, едукативни и тренинг центри и школе, општа јавност, секторске агенције, интересне групе и невладине организације.

 

Више информација

Погледајте све вести о пројекту - Археолошки парк у урбаним срединама као алат за локално одрживи развој