Јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у Jадранско-јонском региону (CCI4TOURISM)


Извор финансирања

Интерег Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње - Адрион 2014- 2020

Партнери пројекта

1.    Научно-технолошки парк Текнополис, Италија
2.    Агенција за рурални развој Задарске жупаније, Хрватска
3.    Фриули иновације, центар за истраживачки и технолошки трансфер, Италија
4.    Центар за развој пословања и културе, Грчка
5.    РРА Зелени крас д.о.о, Словенија
6.    Развојна агенција Сора, Словенија
7.    Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Србија
8.    Градска развојна агенција Бања Лука, Босна и Херцеговина
9.    ИРИ Центар д.о.о, Хрватска

Област пројекта

Одржив регион

Трајање пројекта

01. феб 2020 – 31. јан 2023

Опис пројекта

Општи циљ:
Јачање предузетничких вештина културних и стваралачких активности за унапређење културне баштине и развој одрживих туристичких модела у јадранско-јонском региону

Специфични циљеви:
1.    Јачање предузетничких капацитета културне и креативне индустрије у јадранско-јонском региону;
2.    Стварање транснационалне заједнице културне и креативне индустрије у циљу подршке примени нових туристичких модела;
3.    Идентифицикација нових пословних модела за одрживи културни туризам.

Очекивани резултати:
1.    Унапређење предузетничких компетенција/вештина културне и креативне индустрије и повећање свести о могућој додатој вредности хибридизације са туристичким предузећима (на нивоу предузећа);
2.    Дефинисање транснационалног оквира за дискусију на више нивоа о валоризацији културног наслеђа у јадранско-јонском региону.

Главне активности:
1.    Предузетничко откриће културне и креативне индустрије,
2.    Успостављање мреже јадранских креативних центара за културни туризам,
3.    Транснационални акциони план за оснаживање културне и креативне индустрије у туризму као покретача раста,
4.    Управљање,
5.    Комуникација.

Циљне групе:
Образовни/едукативни центри и школе, организације за подршку пословању, јавна управа на локалном/регионалном/националном ниву, високообразовне и истраживачке установе, мала и средња предузећа, секторске агенције, општа јавност

 

Више информација

https://cci4tourism.adrioninterreg.eu/ 

Трећи билтен у оквиру пројекта CCI4Tourism

Четврти билтен у оквиру пројекта CCI4Tourism

Multimedijska brošura - Креативне индустрије и туризам

cast-initiative.eu

Погледајте све вести о пројекту - Јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у Jадранско-јонском региону (CCI4TOURISM)