Социјална интеграција кроз параспорт (PARAINSPIRED!)


Извор финансирања

Прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 

Партнери пројекта

 1. Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Србија
 2. Олимпијски комитет Босне и Херцеговине, Босна и Херзеговина
 3. Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија
 4. Општина Инђија, Србија

Област пројекта

Спорт

Трајање пројекта

31. дец 2018 – 30. сеп 2020

Опис пројекта

Општи циљ:

Подршка социјалној интеграцији кроз подстицање одрживих спортских размена како би се повећало учешће особа са физичким инвалидитетом у спортским активностима у пограничном подручју


Специфични циљеви:

 1. Стварање предуслова за развој спорта усмерен на особе са физичким инвалидитетом кроз набавку спортске опреме и повећање професионалних компетенција и институционалних капацитета;
 2. Промовисање параспорта на спортским догађајима за особе са физичким инвалидитетом.

 

Очекивани резултати:

 1. Набавка спортске опреме која је потребна за тренинге спортиста са инвалидитетом.
 2. Обука спортских радника са циљем повећања професионалних квалификација и вештина за рад са особама са инвалидитетом.
 3. Ангажовање спортских асистената у локалним спортским удружењима како би се унапредиле могућности у области спорта за особе са инвалидитетом.
 4. Организација 2 симпозијума на тему учешћа особа са физичким инвалидитетом у спортским активностима.
 5. Организација 2 егзибициона меча за особе са физичким инвалидитетом ради промовисања параолимпијских спортова.

 

Главне активности:

 1. Набавка спортске опреме за локалне спортске организације које раде са спортистима са физичким инвалидитетом
 2. Набавка превозног средства за особе са инвалидитетом
 3. Организација радионица за спортске раднике
 4. Промотивни тренинг са спортистима са инвалидитетом
 5. Истраживање о учешћу особа са физичким инвалидитетом у спортским активностима у пограничном подручју
 6. Припрема наставног материјала
 7. Ангажовање 4 спортска асистента у локалним спортским удружењима
 8. Покретање иницијативе за организовани спортски ангажман особа са инвалидитетом у програмској области
 9. Организација симпозијума
 10. Организација егзибиционих мечева

 

Циљне групе:

Спортски радници, спортска академска заједница, студенти факултета за спорт, представници јединица локалне самоуправе, професионални параолимпијски спортисти, особе са различитим нивоима физичког инвалидитета које могу активно да се баве спортом било професионално, било рекреативно.

Више информација

https://www.facebook.com/parainspiredproject/  

Погледајте све вести о пројекту - Социјална интеграција кроз параспорт (PARAINSPIRED!)