„Луке као покретачки механизам предузетништва - POWER“


Извор финансирања

Интерег Адрион- Јадранско-јонски Програм транснационалне сарадње 2014- 2020

Партнери пројекта

1.    Национални истраживачки савет института за грађевинску технологију, Италија
2.    Национална конфедерација занатлија и малих и средњих предузећа - Асоцијација провинције Равена, Италија
3.    Ријечка развојна агенција Порин доо, Хрватска
4.    Центар за економски, технолошки и околински развој Сарајево, Босна и Херцеговина
5.    Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Србија
6.    Институт за сарадњу и развој, Албанија
7.    Општина Драч, Албанија
8.    Грчки центар за истраживање и технологију, Грчка
9.    Комора Теспротиа, Грчка
 

Област пројекта

Иновације и паметне регије

Трајање пројекта

01. јан 2018 – 31. дец 2020

Опис пројекта

Општи циљ:
Подршка развоју лучких области у иновационе центре и креирање мреже иновационих центара који су посвећени заједничкој сарадњи и развоју

Специфични циљ:
1. PoWER мапа развоја лука у иновационе центре
2. PoWER методологија за изградњу иновационих ланаца снабдевања
3. PoWER платформа за подршку дугорочној транснационалној средини за сарадњу 

Главне активности:
1. Креирање енергетско оријентисаних мапа потреба
2. Предузетничко играње и скаутирање
3. Предвиђање сценарија
4. Комуникација
5. Управљање 


Главни резултати:
1. Креирање транснационалне мреже иновационих центара, које карактерише јасна структура и мисија;
2. Изградња локалних мрежа међу кључним актерима иновација, на основу активности које се спроводе у студијама случаја у лучким областима,
3. Дефинисање дугорочног институционалног и стратешког оквира, како би се гарантовало ефикасно транснационално укључивање актера у развој лука у иновационе центре.

Циљне групе:

Локални, регионални и национални органи јавне власти, институције високог образовања, истраживачки институти, центри за образовање/обуку и школе, предузећа, МСП, организације за подршку бизнису, међународне организације по националном/међународном праву, интересне групе укључујући невладине организације, јавност, представници Европскe економскe интереснe групацијe (ЕЕИГ) / Европскe групацијe за територијалну сарадњу (ЕГТЦ). 


 

Више информација

http://www.powerports.eu

https://www.facebook.com/PoWERAdrion/

https://www.linkedin.com/company/power-ports-as-driving-wheels-of-entrepreneurial-realm/

https://twitter.com/PoWERAdrion 
https://power.adrioninterreg.eu/

Погледајте све вести о пројекту - „Луке као покретачки механизам предузетништва - POWER“