• 01. феб 2023
  • 30. јул 2024

Здраво старење у прекограничној области

Општи циљ пројекта: Допринoс побољшању општег здравља старијих грађана повећањем доступности основних здравствено-превентивних услуга у руралним областима у прекограничном региону између Србије...

Читај више →

MOS-Cross 3

  • 01. феб 2023
  • 31. окт 2023

Контрола комараца у прекограничној области 3 (MOS-Cross 3)

Циљ пројекта: Пројекат има за циљ да максимизира резултате постигнуте МОС-Цросс пројектом и унапреди квалитет јавних здравствених услуга и вештина повећањем...

Читај више →