ЕВРОПСКА ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ Балкански фонд за иницијативе у области културе

 • Програм:Остали програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 26.06.2011
Читај више

ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА-СРБИЈА

 • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
 • Рок за подношење предлога пројекта: 24.06.2011
Читај више

ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА-СРБИЈА

 • Програм:ИНТЕРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија
 • Рок за подношење предлога пројекта: 24.06.2011
Читај више

ЦИП ЕКО-ИНОВАЦИЈА Пројекти који се односе на прву примену или тржишну примену еко-иновационих техника

 • Програм:ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - КОСМЕ
 • Рок за подношење предлога пројекта: 22.06.2011
Читај више

ПРОГРАМ ЗА ПОДРШКУ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ „EURIMAGES”

 • Програм:Остали програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 18.06.2011
Читај више

ИПА – Civil Society Facility – Regional Programmes „ Support to Partnershhip Actions to Minorities/Vulnerable Groups Organisations“

 • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
 • Рок за подношење предлога пројекта: 15.06.2011
Читај више