ИПА Унапређење животних услова, права и запошљавања избеглих и расељених лица у Србији

 • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
 • Рок за подношење предлога пројекта: 16.07.2011
Читај више

ЕРАСМУС МУНДУС 2

 • Програм:ЕРАЗМУС +
 • Рок за подношење предлога пројекта: 10.07.2011
Читај више

Медиа Иницијална обука: Подршка умрежавању и мобилисању студената и тренера у Европи

 • Програм:КРЕАТИВНА ЕВРОПА
 • Рок за подношење предлога пројекта: 08.07.2011
Читај више

ФП7 “Energy Call part 2”

 • Програм:ХОРИЗОНТ 2020
 • Рок за подношење предлога пројекта: 06.07.2011
Читај више

ЕУРЕКА “ITEA Call 6 – Eureka Cluster”

 • Програм:Остали програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 04.07.2011
Читај више

ИПA “Regional Initiative for Roma Integration“

 • Програм:ПРОГРАМ ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ИПАРД 2 2014-2020
 • Рок за подношење предлога пројекта: 02.07.2011
Читај више

ТЕМПУС 4

 • Програм:ЕРАЗМУС +
 • Рок за подношење предлога пројекта: 30.06.2011
Читај више

ИПА Подршка цивилном друштву

 • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
 • Рок за подношење предлога пројекта: 28.06.2011
Читај више

ЕВРОПСКА ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ Балкански фонд за иницијативе у области културе

 • Програм:Остали програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 26.06.2011
Читај више