Трећи рестриктивни позив за подношење предлога пројеката

 • Програм:ИНТЕРЕГ ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ХРВАТСКА-СРБИЈА
 • Рок за подношење предлога пројекта: 07.10.2022
Читај више

Отворен позив за достављање предлога за доделу средства за Ад-хок грант за подршку

 • Програм:Остали програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 01.09.2022
Читај више

Подршка имплементацији Ознаке европске баштине

 • Програм:КРЕАТИВНА ЕВРОПА
 • Рок за подношење предлога пројекта: 05.10.2022
Читај више

МЕДИЈИ ВБ6: Подршка слободи и плурализму медија на Западном Балкану

 • Програм:Остали програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 22.07.2022
Читај више

Национални ресурсни центар ЕУ за Србију

 • Програм:ПРОГРАМ ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ИПАРД 2 2014-2020
 • Рок за подношење предлога пројекта: 16.09.2022
Читај више

Пети ванредни позив за подношење предлога

 • Програм:ЈАДРАНСКО-ЈОНСКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ (АДРИОН)
 • Рок за подношење предлога пројекта: 08.07.2022
Читај више