Први УРБАКТ IV позив за акционо планирање мрежа

  • Програм:URBACT IV - ПРОГРАМ МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ ГРАДОВА 2021-2027
  • Датум објављивања: 09.01.2023
  • Рок за подношење предлога пројекта: 31.03.2023
Link