Наше локације

Адреса седишта и поштанска адреса Фонда "Европски послови" АП Војводине

 • Булевар Михајла Пупина 16 (п.п.2),
 • 21108 Нови Сад,
 • Србија

Просторије Фонда "Европски послови" АП Војводине и адреса за личну доставу докумената

 • Мастер центар Новосадског сајма
 • (службени улаз бр.5, спрат 6),
 • Браће Поповић 5,
 • 21000 Нови Сад,
 • Србија

Канцеларија АП Војводине у Бриселу

 • Boulevard du Régent 53 / Regentlaan 53
 • 1000 Брисел
 • Телефон/факс:
 • +32 2 514 65 75
 • Електронска пошта:
 • office@vojvodinahouse.eu

Директор:

021 / 310 20 91

Електронска пошта

office@vojvodinahouse.eu

fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu

Сектор за европске програме и пројекте

 • Одсек за европске пројекте::
 • 021 / 310 15 62
 • Одсек за европске програме и едукацију::
 • 021 / 310 15 60

Сектор за европску сарадњу

 • Одсек за сарадњу са европским, регионалним и међународним институцијама:
 • 021 / 310 20 93
 • Одсек за сарадњу са републичким и покрајинским институцијама и локалним самоуправама::
 • 021 / 310 20 93

Служба за опште и заједничке послове

 • Група за опште послове:
 • 021 / 310 20 88
 • Група за материјално-финансијске послове:
 • 021 / 310 20 83