Институције у области евроинтеграција

ИНСТИТУЦИЈЕ И ДОКУМЕНТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОБЛАСТИ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

ЕВРОПСКА УНИЈА

Делегација Европске уније у Републици Србији - www.europa.rs
ЕУ Инфо центар - www.euinfo.rs

Извештаји о напретку:


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Народна скупштина Републике Србије 
Влада Републике Србије 
Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ - www.cfcu.gov.rs
Канцеларија за европске интеграције – www.seio.gov.rs
Информациони систем за координацију развојне помоћи у Републиц Србији - www.evropa.gov.rs 

Стратешки документи Републике Србије:

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Скупштина Аутономне покрајине Војводине - www.skupstinavojvodine.gov.rs
Покрајинска влада - www.vojvodina.gov.rs
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу - www.region.vojvodina.gov.rs
Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине -  www.rfapv.rs
Развојна агенција Војводине 

Документи АП Војводине: