Кратак историјат ЕУ

Како је настала Европска унија

Европска заједница је настала као производ настојања да се успостави трајан мир и стабилност у Европи. Европски федералиста Жан Моне (Jean Monnet) убедио је министра спољних послова Француске да 9. маја 1950. године да предложи да се немачко-француска производња угља и челика стави под заједничку контролу у оквиру организације која ће бити отворена и за друге државе.

Основни циљеви иза ове идеје су били:

  • а. Контролисање тржишта и производње угља и челика
  • б. Изградња међусобног поверења након II Светског рата
  • ц. Контролисање индустрије наоружања

 

Историјски најзначајнији датуми:

Picture

Брегзит

После 47. година чланства, Уједињено Краљевство је 2020. године напустило Европски унију - јединствено тржиште и царинску унију.

2020.
Picture

Шесто проширење

Хрватска постаје 28. чланица Европске уније 2013. године.

2013.
Movie

Лисабонски уговор

Лисабонски уговор ступа на снагу 2009. године. Најбитније измене које Уговор доноси су две нове функције унутар институционалног система Европске уније: Председник Европског савета и Високи представник Уније у области спољне политике и политике безбедности у циљу јачања позиције Европске уније на међународној сцени.

2009.
Picture

Пето проширење - други део

Румунија и Бугарска постају чланице Европске уније 2007. године.

2007.
Location

Велико проширење 2004. године

Естонија, Кипар, Летонија, Литванија, Малта, Мађарска, Пољска, Словачка, Словенија и Чешка постају чланице Европске уније.

2004.
Location

Уговор из Нице

Уговор из Нице из 2003. године припрема велико проширење са 10 нових земаља чланица. Настаје идеја о Уставу Европске уније.

2003.
Location

Увођење Евра

Евро постаје званична валута у Европској унији 2002. године.

2002.
Location

Уговор из Амстердама

Уговор из Амстердама из 1999. године уводи обавезу заједницама за повећање стопе запослености, као и стварање јединства између земаља чланица у области заштите основних људских права, сваке врсте слободе и безбедности европских грађана.

1999.
Location

Четврто проширење

Аустрија, Финска и Шведска се прикључују Европској унији 1995. године. Истовремено на снагу ступа и Шенгенски споразум који укида границе међу земљама потписницама, а ЕУ добија овлашћења у области имиграције, контроле спољних граница шенгенске зоне и одобравања виза и азила грађанима других земаља.

1995.
Location

Уговор из Мастрихта

Уговором из Мастрихта су 1993. године све три заједнице спојене у једну под називом Европска унија. Основна идеја нове заједнице је стварање заједничке спољне, монетарне и безбедносне политике. Тада настају и три стуба ЕУ:

  • I стуб: Заједница;
  • II стуб: Заједничка спољна и безбедносна политика;
  • III стуб: Заједничка судска и полицијска сарадња у кривичним стварима.

 

1993.
Location

Треће проширење

Шпанија и Португалија постају чланице Европске уније 1986. године, када је донет и Јединствени европски акт којим парламент добија већа овлашћења (1987. је ступио на снагу).

1986.
Location

Друго проширење

Грчка се придружује заједници 1981. године.

1981.
Location

Прво проширење

До првог проширења долази 1973. године, када се Заједници прикључују Данска, Ирска и Велика Британија. Норвешка је требала да се прикључи Заједници у овом проширењу, али је на референдуму гласано против придруживања.

1973.
Location

Споразум о спајању извршних органа власти све три заједнице

Споразум ступа на снагу 1967. године (потписан је 1965. године) и све три заједница добијају заједничке органе: Комисија, Савет министара и Парламент. Седиште институција је у Бриселу, Луксембургу и Стразбуру.

1967.
Location

Римски уговори

Убрзо је постало извесно да Заједница за угаљ и челик није довољна, па се 1958. године оснивају Европска економска заједница и Европска заједница за атомску енергију (ЕУРАТОМ). Идеја је била направити заједничко тржиште које омогућава слободно кретање робе, људи, капитала и услуга, укинути трговинска ограничења, хармонизовати економске и социјалне политике, као и стандардизовати царине, те помоћи неразвијеним регионима држава чланица.

1958.
Movie

Европска заједница за угаљ и челик

Европска заједница за угаљ и челик, као први вид уједињења, настала је 1952. године. Уговор је закључен на 50 година и престао је да важи 2002. године. Државе оснивачи прве Заједнице су: Француска, Немачка, Италија, Белгија, Луксембург и Холандија.

1952

Европска унија данас има 27 земаља чланица и преко 500 милиона становника.