• 18.
 • jul
 • 2019.

Novi Kneževac i Senta žele još više evropskih projekata

 • Novi Kneževac
 • Senta

Predstavnici Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek i Senka Bengin, zajedno sa predstavnicama Razvojne agencije Vojvodine Natašom Rončević i Tijanom Mirković, posetili...

Čitaj više →

 • 05.
 • jun
 • 2018.

Poseta opštinama Novi Kneževac i Senta

 • Novi Kneževac
 • Senta

U utorak, 05.06. 2018. godine, u okviru uspostavljene saradnje, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Milan Čežek i Zoran Pavić sa predstavnikom Razvojne...

Čitaj više →

 • 16.
 • jun
 • 2017.

U Novom Kneževcu održana trodnevna obuka o EU fondovima

 • Novi Kneževac

Na poziv Opštine Novi Kneževac, predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Tamara Glišić Krivošija, Sanja Čuturilov Veselinović i Dražen Lovrić, održali su trodnevnu...

Čitaj više →

 • 24.
 • mar
 • 2014.

U opštini Novi Kneževac održana obuka za pisanje projekata finansiranih iz budžeta EU

 • Novi Kneževac

Na osnovu poziva predstavnika opštine Novi Kneževac i njihove zainteresovanosti za pripremu EU projekata, Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom...

Čitaj više →

 • 30.
 • okt
 • 2013.

U Novom Kneževcu predstavlјen vodič „Standardom do evropskih fondova”

 • Novi Kneževac

U okviru pripreme i jačanja opštinskih kapaciteta za novu fazu regionalnog razvoja i pobolјšanje uslova za apsorpciju IPA sredstava u narednom periodu pridruživanja, predstavnici Fonda...

Čitaj više →

 • 12.
 • feb
 • 2008.

«KEP tura» u Novom Kneževcu

 • Novi Kneževac

Seminar Kancelarije za evropske poslove ''Na putu ka Evropskoj Uniji'' održan je u prostorijama opštine Novi Kneževac. Prisutni, predstavnici lokalne samouprave, direkcije za izgradnju, skupštine...

Čitaj više →