• 04.
  • feb
  • 2009.

Vojvodina je Srbija na dobrom putu

Vojvodina je Srbija na dobrom putu, izjavio je predsednik Skupštine Opštine Dimitrovgrad, dr Veselin Veličkov, i preneo poruku zahvalnosti na dosadašnjoj pomoći koju je Kancelarija za evropske poslove uputila ovom kraju. Takođe je naglašeno da jučerašnje potpisivanje Memoranduma o saradnji nije početak kooperacije KEP i Dimitrovgrada, jer je do sada već realizovan čitav niz obuka za predstavnike opština sa juga Srbije u KEP u Novom Sadu. Posebna zahvalnost iskazana je i za realizaciju posete evropskim institucijama i vojvođanskim partnerskim regijama u Briselu, koja je realizovana tokom 2008. godine. Vojvodina je tako na jasan način postala spona sa institucijama iz Brisela i regijama širom Evrope. Tokom razgovora, razmotrena je mogućnost učešća kako Dimitrovgrada, tako i drugih opština s juga Srbije na Sajmu investicija INVESTEXPO, koji se tradicionalno održava tokom jeseni na Novosadskom sajmu, kada će biti predstavljene lokacije za investiranje. Uvažavajući činjenicu o sličnosti Dimitrovgrada i opština u Vojvodini po pitanju multinacionalne strukture, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Martin Zloh je podržao želju za realizovanjem zajedničkih projekata u oblasti kulture i podrške nacionalnim manjinama u zemlji.

 

Najava događaja

Najnovije Vesti