• 30.
  • sep
  • 2009.

Italijanska regija Kampanija i Vojvodina pokreću nove projekte

U radnoj poseti Izvršnom veću AP Vojvodine boravili su predstavnici italijanske regije Kampanija, sa Napuljem kao glavnim gradom. Na sastanku kojem su prisustvovali Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, predstavljene su nove programske inicijative, posebno u oblasti socijalnih pitanja i obrazovanja. -U prethodnim godinama, Pokrajina Vojvodina je realizovala značajan broj projekata u okviru regionalne saradnje sa brojnim italijanskim regijama. Kao rezultat, Italija je jedan od naših najvećih trgovinskih partnera. Ipak, pored osnovnih prioriteta kao što su privreda, zapošljavanje i slično, verujem da je neophodno da se ojačaju inicijative u oblasti socijalne zaštite, pomoći najugroženijima, kao i novom zapošljavanju. Naša je želja da se ovi projekti najvećim delom finansiraju upravo iz evropskih izvora. Zato je od posebnog značaja otvaranje saradnje pokrajinskih institucija i naših kolega iz Italije koji se bave ovom oblašću, naveo je Predrag Novikov.

Takođe, tokom razgovora, dogovorena je realizacija inicijative o obuci pokrajinske administracije u Napulju koja će se realizovati već tokom oktobra meseca ove godine

Najava događaja

Najnovije Vesti