• 18.
  • nov
  • 2017.

Predavanje gostujućeg predavača u okviru Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Gostujući strani predavač Darko Telić (iz Republike Srpske), u subotu 18. novembra, održao je predavanje na temu „Program prekogranične saradnje Srbija-BiH 2014-2020.“ u sklopu trećeg ciklusa Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ u suorganizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Ekonomskog fakulteta u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu.

Polaznici su u radnim grupama imali prilike da predstave rezime svojih projektnih ideja koje su razvile u toku samog Programa i prilagode ih ovom prilikom, za potrebe Programa prekogranične saradnje Srbija -BiH.

Darko Telić u svojoj karijeri ima 17 godina iskustva u oblasti pripreme i upravljanja projektima, a poslednjih 7 godina je u svojstvu koordinatora republičkih institucija u pripremi, sprovođenju i izveštavanju o sprovođenju IPA/IPA II programa, promociji korišćenja fondova EU u Republici Srpskoj i izgradnji apsorpcionih kapaciteta ministarstva, institucija, agencija, jedinica lokalne samouprave i drugih potencijalnih aplikanata. Održao je više od 150 seminara u oblasti evropskih fondova i učestvovao je u mnogim programima obuke iz oblasti evropskih finansijskih instrumenata i programa.

Najava događaja

Najnovije Vesti