• 08.
  • nov
  • 2013.

Obuka u Novom Sadu o mogućnostima finansiranja putem EU fondova

  • Novi Sad

Na poziv nevladine organizacije Hrio, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Tokom obuke, polaznicima je

Na poziv nevladine organizacije Hrio, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Tokom obuke, polaznicima je predstavljen način funkcionisanja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, kao i aktuelni programi prekogranične saradnje i programi Zajednice koji su na raspolaganju vojvođanskim institucijama do kraja 2013. godine. Kroz teorijski pregled i praktične zadatke, polaznici su imali prilike da rade na razvoju određenih projektnih predloga koristeći alatke pristupa logičkog okvira. Budžetiranje projekta, projektna aplikacija i evaluacija projekata su predstavljeni poslednji dan obuke. Cilj obuke bio je da polaznici steknu određena znanja i veštine neophodne za samostalnu pripremu predloga projekata, u skladu sa pravilima koja propisuje Evropska unija.

Najava događaja

Najnovije Vesti