• 10.
  • feb
  • 2014.

Obuka za pripremu evropskih projekata na Fakultetu za menadžment

  • Sremski Karlovci

U zajedničkoj organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine i Fakulteta za menadžment iz Sremskih Karlovaca održana je trodnevna obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem

U zajedničkoj organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine i Fakulteta za menadžment iz Sremskih Karlovaca održana je trodnevna obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Polaznike obuke činilo je nastavno osoblje fakulteta, a tokom obuke su posebno predstavljeni programi Evropske unije koji su otvoreni za obrazovne institucije iz Srbije, kao što su „Erasmus +“ i „Horizont 2020“ koji će biti aktuelni u narednom sedmogodišnjem periodu, od 2014. do 2020. godine. Takođe, prisutni su se informisali o novoj strukturi Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA 2 u okviru kojeg će za projekte u Srbiji biti alocirano oko 260 miliona evra godišnje. Teorijski deo obuke bio je ispraćen vežbama i grupnim radnim zadacima, dok su polaznici imali prilike da kroz praktičan rad razvijaju projektne ideje na teme poput zaštite životne sredine, obrazovanja i kulture, razvoja preduzetništva i unapređenja sektora malih i srednjih preduzeća.


Prisutni su imali prilike da se bliže upoznaju sa alatima koji se koriste prilikom razvijanja projektnih ideja poput analize problema i ciljeva kroz drvo problema i drvo ciljeva, logičke matrice, kao i sa neophodnim koracima i procedurama koje propisuje Evropska unija prilikom dodeljivanja bespovratnih sredstava. Poslednji dan obuke je bio usmeren na sticanje znanja iz oblasti budžetiranja evropskih projekata i popunjavanja aplikacionog formulara, a takođe je predstavljen i sistem evaluacije podnetih projektnih predloga.

Najava događaja

Najnovije Vesti