• 13.
  • feb
  • 2014.

Održana prezentacija "Mogućnosti finansiranja projekata malih i srednjih preduzeća"

  • Subotica

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine i Regionalna privredna komora Subotica su, dana 12. februara 2014. godine održali informativni skup pod nazivom „Mogućnosti finansiranja projekata

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine i Regionalna privredna komora Subotica su, dana 12. februara 2014. godine održali informativni skup pod nazivom „Mogućnosti finansiranja projekata malih i srednjih preduzeća“ koji je imao za cilj da upozna predstavnike sektora malih i srednjih preduzeća sa strukturom i načinom funkcionisanja novih Programa Zajednice „HORIZON 2020“ i „COSME“ koje će Evropska unija finansirati u periodu od 2014. do 2020. godine.


Predstavljeni su neophodni koraci u cilju izrade kvalitetnih projekata sa kojima bi moglo da se konkuriše. Ukazano je na potrebu za inovativnim idejama koje predstavljaju početak razvoja projekata, kao i za kvalitetnim partnerima iz cele Evropske unije koji bi mogli da doprinesu postizanju zajedničkog cilja, a koji dolaze iz sfere privrede, nauke i istraživanja. Republika Srbija ima pristup programu „HORIZON 2020“, dok je planirano da programu „COSME“ pristupi tokom prve polovine 2014. godine, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije, čime će se stvoriti uslovi da naše institucije učestvuju u projektima ovog programa.


Prezentaciji je prisustvovalo više od 80 predstavnika kompanija i institucija sa teritorije koju pokriva Regionalna privredna komora Subotice. Rezultati sa prezentacije su definisali buduću saradnju Komore, Fonda i svih zainteresovanih subjekata, kroz vid obuke, procene projektnih ideja i partnerske saradnje koja bi trebala da unapredi konkurentnost naših privrednika na tržištu.

Najava događaja

Najnovije Vesti