• 27.
  • feb
  • 2014.

Jačanje kapaciteta opštine Stara Pazova za pisanje projekata finansiranih iz budžeta EU

  • Stara Pazova

Na inicijativu predstavnika opštine Stara Pazova, Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine je održao trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU Fondova“, u periodu od 24-26.02.2014. god

Na inicijativu predstavnika opštine Stara Pazova, Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine je održao trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU Fondova“, u periodu od 24-26.02.2014. godine. Polaznici su bili predstavnici opštine, Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj (KLER), javnih komunalnih preduzeća, Kancelarije za mlade, turističke organizacije opštine Stara Pazova. Tokom obuke predstavljena je nova struktura instrumenta za pretpristupnu pomoć ( IPA 2) u okviru koga je planirana dodela sredstava u iznosu od 260 miliona evra godišnje.


U praktičnom delu obuke učesnici su podeljeni u radne grupe, gde su kroz praktičan rad razvijali sopstvene projektne ideje na teme poput turizma, ekologije, upravljanja otpadom. U radnim grupama su korišćeni alati koje je Evropska unija prepoznala kao najbolje za razvijanje projektnih ideja (razvoj sheme drveta problema i drveta ciljeva, analiza zainteresovanih strana, logička matrica, grupisanje aktivnosti u radne pakete, kao i budžetiranje projekta). Na kraju obuke polaznici su se upoznali sa načinom popunjavanja aplikacionog formulara za programe prekogranične saradnje, kao i sistemom evaluacije projekata.

Najava događaja

Najnovije Vesti