• 25.
  • okt
  • 2016.

Potpisan Protokol o saradnji između Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

  • Novi Sad

Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu potpisali su Protokol o poslovnoj saradnji 25. oktobra 2016. godine na Odeljenju Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. 

Cilj uspostavljanja poslovne saradnje je povezivanje visokoškolskog obrazovanja, nauke i pokrajinske administracije, radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa, usklađivanja sopstvenih programa, projekata i aktivnosti u oblasti evropskih integracija, promocije evropskih vrednosti i regionalne politike kao instrumenta za jačanje privrednih kapaciteta, kao i kreiranja evropskih projekata. 

Najava događaja

Najnovije Vesti