• 26.
  • okt
  • 2016.

Objavljen Poziv za podnošenje predloga projekata i Programski vodič Erazmus+ programa za 2017. godinu

Evropska komisija je objavila celogodišnji Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Erazmus+ programa koji pokriva oblasti obrazovanja, usavršavanja, omladine i sporta, a koji prati nova verzija Programskog vodiča za 2017. godinu. 

U ovom pozivu Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji će po prvi put, u ograničenom kapacitetu, raspisati Poziv u okviru Ključne aktivnosti 1, te će organizacije iz Srbije moći da podnesu svoje projekte direktno Fondaciji Tempus – Erazmus+ kancelariji. Pored toga, aplikanti iz Srbije će po prvi put imati prilike da učestvuju kao podnosioci projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 koja se odnosi na rad sa mladima.

Poziv za podnošenje predloga projekata za 2017. godinu definiše rokove za pojedinačne komponente Erazmus+ programa i možete ga preuzeti ovde.

U okviru Ključne aktivnost 1 biće podržani projekti koji pokrivaju mobilnost u oblasti obrazovanja i mladih, kao i strateški projekti i događaji koji bi se sprovodili u okviru Evropskog volonterskog servisa (EVS), ali i studentska mobilnost kroz Erazmus Mundus zajedničke master programe. Ključna aktivnost 2 obuhvata projekte institucionalne saradnje koji pokrivaju strateška partnerstva, saveze znanja, saveze veština, a za aplikante iz Srbije naročito su značajni projekti za izgradnju kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja i projekti izgradnje kapaciteta u oblasti mladih gde se organizacije iz Srbije mogu pojaviti u svojstvu nosioca projekta, ali takođe mogu imati i partnersku ulogu u projektima. Za aplikante iz Srbije je takođe značajan i potprogram Žan Mone gde je moguće konkurisati za katedre, module, centre izuzetnosti, podršku institucijama i asocijacijama, mrežama i projektima. Potprogram koji pokriva oblast sporta pruža ograničene, ali značajne mogućnosti za finansiranje kroz kolaborativna partnerstva i projekte koji podržavaju neprofitne evropske sportske događaje.

Sastavni deo Eramus+ poziva za 2017. godinu predstavlja Erazmus+ Programski vodič koji bliže definiše prioritete programa, moguće aktivnosti, raspoloživa sredstva za različite aktivnosti, kao i detaljne informacije o učešću u Programu.

Više informacija možete videti na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) koja sprovodi Erazmus+ program u ime Evropske komisije - http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/2017-erasmus-plus-call-for-proposals-and-programme-guide-have-been-published_en

Najava događaja

Najnovije Vesti