• 05.
  • nov
  • 2019.

Održana Međunarodna konferencija „Luke kao pokretački mehanizam preduzetništva“

  • Novi Sad

U organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, partnera na projektu „Luke kao pokretački mehanizam preduzetništva“ u Novom Sadu je održana Međunarodna konferencija u okviru ovog projekta.

Projekat pod međunarodnim nazivom „POWER“ posvećen  je razvoju i saradnji luka u Jadransko-jonskom slivu, jer su one pokretači preduzetništva, sa ciljem razvoja inovacionih tehnologija koje će pomoći ukupnom privrednom rastu u ovom regionu.

U projektu učestvuje šest zemalja: Italija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Albanija i Srbija, kao i devet partnera iz opština i područja koja pripadaju Jadranko-jonskom slivu.

Otvarajući Konferenciju, Vidosava Enderić , direktorica Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine pojasnila je da su Jadransko-jonska regija i region Balkana posebni iz nekoliko razloga. Kulturne granice i politički raskoraci razlog su nedostatka saradnje među državama ove regije, kao i slabe primene politike EU. „To je, u kombinaciji sa malim kapacitetom i infrastrukturnim ograničenjima luka na ovom području, rezultiralo gubitkom njihovog istorijskog značaja kao mesta razmene, zatim problemima slabe modernizacije, kao i nerešenim pitanjima vezanim za održivost i urbanu obnovu“, rekla je direktorica. Jedini način da lučke vlasti našeg regiona postanu spremne za ovakav prelaz jeste model nazvan ‘Innovation hub“. „Innovation hub“ ili inovacioni centar, istakla je ona, jeste mesto koje pruža infrastrukturu i mogućnosti za razvoj novih ideja i inicijativa te se potreba za jednim ovakvim centrom u Jadransko-jonskom slivu pojavila zbog progresivnog gubitka uloge ovih, uglavnom manjih lučkih gradova, kao mesta trgovinske i kulturne razmene.

Nebojša Drakulić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu istakao je da se ova strategija odnosi na klimatske promene i energiju, a da za cilj ima smanjenje zagađenja vazduha u gradovima, promociju obnovljivih izvora energije, te stvaranje više radnih mesta i veća ulaganja u privredu.

Tokom panel-diskusija bilo je govora i o udruživanju rečnih, dunavskih i morskih luka. Želja je da se od njih naprave inovacioni centri koji su sposobni da budu veza između luka i regije, i da se na taj način iskoristi njihov preduzetnički potencijal.

Projekat „Power“ (“Ports as Driving Wheels of Entrepreneurial Relm”) ima cilj da povrati istorijsku ulogu jadransko-jonskih lučkih gradova kao središnjih mesta razvoja i razmene. Finansiran je iz sredstava Evropske unije sa 1.220.944,42 evra, traje dve godine, a završetak ove početne faze predviđen je za 1.1. 2020. godine.

Najava događaja

Najnovije Vesti