• 18.
  • okt
  • 2019.

Završena tri evropska projekta u kojima je Fond bio partner

Tokom oktobra, završio se rad na naša tri evropska projekta: Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti “Mos-Cross”,  Virtuelni i kulturni turizam „ViCTour“ i Inovacija polјoprivrede za obezbeđivanje rasta i zapošlјavanja u prekograničnom regionu „Agrinno“.


Projekat “MOS-CROSS” završen je prigodnom svečanošću u Somboru, u sali Skupštine Grada Sombora. Taj projekat je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine implementirao sa partnerima iz Zavoda za javno zdravlјe Sombor i Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
Vidosava Enderić, direktorica Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, obratila se prisutnima i zahvalila na predanom radu tokom 27 meseci trajanja projekta. „Osim finansijske pomoći u okviru Programa prekogranične saradnje, klјučna važnost za dugoročne cilјeve definisane Strategijom Evrope 2020. je održavanje postojećih i uspostavlјanje novih partnerstava u budućim pozivima. Projekat “MOS-CROSS” vrednosti od 982.167 evra, nije jedini zajednički projekat Fonda „Evropski poslovi“ APV i partnera iz Osiječko-baranjske županije, saradnja će i u budućem periodu biti nastavlјena, jer nam je odobren za finansiranje i novi projekat “MOS-CROSS 2““. Uz to, „Evropski kontinent se suočava sa novim bolestima koje su prethodno bile poznate samo u tropskim područjima i regijama drugih klimatskih režima. Invazivne vrste koje dolaze u Evropu kroz različite transportne puteve relativno se brzo prilagode novom okruženju i nasele novi prostor. S obzirom na potencijal komaraca kao prenosioca bolesti, njihovo suzbijanje je od sve veće važnosti u Srbiji i svetu. Tako smo kao svedoci postojećih problema koje stvaraju komarci sa obe strane granice, definisali i cilј projekta - kontrola komaraca u prekograničnoj regiji i pobolјšanje efikasnosti sistema za borbu protiv komaraca“, navela je direktorica Enderić i naglasila da je tokom projekta nabavlјena oprema za nadzor i uzorkovanje komaraca, edukovani su radnici Zavoda za javno zdravlјe iz Sombora i Osijeka, kao i lekari opšte prakse o protokolima za prepoznavanje simptoma bolesti koje prenose komarci.
Uz to, izrađene su mape lokacija na kojima se nalaze legla komaraca, a prema kreiranim mapama izršeno je i tretiranje čitavog prograničnog područja ekološki prihvatlјivim sredstvima. Građanima su podelјene tablete za suzbijanje larvi komaraca i izvršena direktna edukacija kako ih ispravno koristiti.  Takođe, jedan od važnih ishoda projekta je softver i veb-platforma koji su počeli da koriste Zavodi tokom ovog projekta, a koji sadrži podatke o leglima, staništima, kritičnim tačkama za suzbijanje komaraca, podatke o klopkama, brojnosti i zaraženosti komaraca. I najzad,  izrađene su preporuke za jedinice lokalne samouprave u kojima su iste dobile uputstva kako na najbolјi i najefikasniji način da troše svoja budžetska sredstva za borbu protiv komaraca.
Konferenciji je prisustvovalo preko 80 lјudi iz različitih institucija iz Srbije i Hrvatske.  O projektu je govorila projektna menadžerka dr Dragoslava Čubrilo ispred Zavoda za javno zdravlјe iz Sombora, kao i prof. Magdalena Sikora ispred Zavoda za javno zdravstvo iz Osijeka. Prof. dr Želјka Jeličić Marinković, jedan od predavača na edukacijama za zdravstvene radnike govorila je o značaju edukacija i tematici koja je obrađena tokom 4 radionice.
Prisutni su imali priliku da pogledaju edukativni film o komarcima, koji je izrađen u okviru projekta.

Završen projekat ViCTour

U Turističko-informativnom centru Vojvodine u Novom Sadu, održana je završna konferencija projekta ViCTour, u kojem je Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine sarađivao sa partnerima iz Vukovarsko-Srijemske županije, Turističke zajednice Vukovarsko-Srijemske županije, Turističkom organizacijom Vojvodine i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu.
Pozdravlјajući goste iz Pokrajinske vlade, institucija Grada Novog Sada, opština, predstavnike medija i turističke poslenike, Vidosava Enderić, direktorica Fonda je rekla da ovo nije prva saradnja sa partnerima iz ove županije. “Sa Vukovarsko-srijemskom županijom smo u sklopu programa prekogranične saradnje sproveli projekat o uspostavlјanju zajedničkog sistema i pristupa u odbrani od poplava – EMBER i projekat o upravlјanju rizicima u cilјu smanjenja posledica, intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa i velikih nepogoda – DR SHARE, koji je sufinansirao Generalni direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, dok smo sa Ekonomskim fakultetom sproveli treći ciklus Specijalističkog programa „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, rekla je direktorica i navela kako smo “poslednjih nekoliko godina svedoci neverovatno brzog razvoja tehnologije. Samim tim, otvara se mogućnost za neograničen broj ideja koje će se pojaviti na tržištu, u cilјu očuvanja brenda, ili njegovog kreiranja. Odlučili smo da idemo u korak sa vremenom i postavili smo sebi za cilј da pobolјšamo prepoznatlјivost turističkog identiteta Srema i ponude naše regije.
Cilј smo stavili i u širi evropski kontekst i usaglasili ga sa cilјevima Strategije Evropske unije za Dunavski region i Strategije Evropske unije za Jadransko – jonski region, a to su promovisanje privrednog i društvenog prosperiteta i rasta, kulture i turizma, uz  unapređenje atraktivnosti, konkurenosti i povezanosti regija. Tokom sprovođenja projekta, obogatili smo turističku ponudu Srema okrenuvši se inovacijama i IKT tehnologijama. Izradili smo i postavili ukupno 6 holograma u prekograničnom regionu. Fond je na srpskoj strani postavio 3 holograma: u Palati „Kasina“ u Vrdniku, nekadašnjoj vili uprave rudnika mrkog uglјa, na Spomen obeležju „Sremski front“ u Adaševcima, najznačajnijem monumentalnom spomeniku na našim prostorima koji je posvećen Drugom svetskom ratu, i u Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici. Pored holograma, izradili smo aplikacije za proširenu i virtuelni stvarnost. Sa srpske strane, to su aplikacije za proširenu stvarnost o Fruškogorskim manastirima i Spomen obeležju „Sremski front“, i aplikacija za virtuelnu stvarnost o Carskoj palati.  Zatim, tu su i multimedijalni audio vodiči, interaktivni totemi, veb portal…”, navela je direktorica.
Pre prikazivanja promotivnog filma, obratile su se i Marija Budimir, šefica odseka za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije i Rujana Bušić Srpak, direktorica Turističkog ureda u Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije, dok je o projektu govorila Magdalena Parat, menadžerka projekta, predstavnica Vukovarsko-srijemske županije. Turističku organizaciju Vojvodine predstavlјala je Danijela Jokanović, koja se takođe obratila prisutnima.

Završna konferencija projekta „Agrinno“ održana je u Segedinu. 
Na zatvarajućoj konferenciji, Vidosava Enderić je istakla je zadovolјstvo saradnje sa svim partnerima na projektu. „Upravo zahvalјujući dobroj saradnji, napisan je i podnet novi predlog projektne ideje AGRINO 2 u okviru drugog poziva INTEREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija. Očekuje nas nova evropska budžetska perspektiva u periodu od 2021. do 2027. godine,  treba da budemo spremni sa novim predlozima projektnih ideja kako bi na taj način doprineli razvoju kako polјoprivrede, kao najrazvijenije privredne grane u Vojvodini, tako i ostalih privrednih grana“, rekla je direktorica i naglasila važnost korišćenja bespovratnih sredstava kroz pisanje EU projekata.
Pored  direktorice Fonda, na zatvarajućoj konferenciji obratili su se i partneri na projektu iz Neprofitnog d.o.o. za razvoj Županije Čongrad,  Predrag Rajić projektni menadžer projekta AGRINO iz Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i dr Janko Červenski ispred Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Na konferenciji su predstavlјeni rezultati projekta. Među rezultatima, ističu se  najsavremeniji plastenici na oglednom polјu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i u srednjim polјoprivrednim školama u Futogu, Rumi i Vršcu. Pored plastenika, osnovani su inkubatori, a održane su i brojne radionice na temu "Uzgoj bilјaka u okućnicama". Partneri iz Mađarske su uspešno organizovali radionice na temu "Proizvodnja hrane i plasiranje na tržište". Projekat AGRINO predstavio se i na 86. Međunarodnom polјoprivrednom sajmu u Novom Sadu, gde su posetioci imali prilike da se upoznaju ne samo sa ovim projektom, već su mogli da se informišu i o EU programima koji su dostupni Republici Srbiji, a samim tim i Vojvodini.
Krajem septembra održana je i konferencija u okviru projekta na temu "Inovativan pristup u polјoprivredi".

Najava događaja

Najnovije Vesti