• 14.
  • okt
  • 2019.

Završen projekat ViCTour

  • Novi Sad

U Turističko-informativnom centru Vojvodine održana je završna konferencija projekta ViCTour, u kojem je Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine sarađivao sa  partnerima iz Vukovarsko-Srijemske županije, Turističke zajednice Vukovarsko-Srijemske županije, Turističkom organizacijom Vojvodine i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu.

Pozdravljajući goste iz Pokrajinske vlade, institucija Grada Novog Sada, opština, predstavnike medija i turističke poslenike, Vidosava Enderić, direktorica Fonda je rekla da ovo nije prva saradnja sa partnerima iz ove županije. “Sa Vukovarsko-srijemskom županijom smo u sklopu programa prekogranične saradnje sproveli projekat o uspostavljanju zajedničkog sistema i pristupa u odbrani od poplava – EMBER i projekat o upravljanju rizicima u cilju smanjenja posledica, intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa i velikih nepogoda – DR SHARE, koji je sufinansirao Generalni direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, dok smo sa Ekonomskim fakultetom sproveli treći ciklus Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, rekla je direktorica i navela kako smo “poslednjih nekoliko godina svedoci neverovatno brzog razvoja tehnologije. Samim tim, otvara se mogućnost za neograničen broj ideja koje će se pojaviti na tržištu, u cilju očuvanja brenda, ili njegovog kreiranja. Odlučili smo da idemo u korak sa vremenom i postavili smo sebi za cilj da poboljšamo prepoznatljivost turističkog identiteta Srema i ponude naše regije.

Cilj smo stavili i u širi evropski kontekst i usaglasili ga sa ciljevima Strategije Evropske unije za Dunavski region i Strategije Evropske unije za Jadransko – jonski region, a to su promovisanje privrednog i društvenog prosperiteta i rasta, kulture i turizma, uz  unapređenje atraktivnosti, konkurenosti i povezanosti regija. Tokom sprovođenja projekta, obogatili smo turističku ponudu Srema okrenuvši se inovacijama i IКT tehnologijama. Izradili smo i postavili ukupno 6 holograma u prekograničnom regionu. Fond je na srpskoj strani postavio 3 holograma: u Palati „Кasina“ u Vrdniku, nekadašnjoj vili uprave rudnika mrkog uglja, na Spomen obeležju „Sremski front“ u Adaševcima, najznačajnijem monumentalnom spomeniku na našim prostorima koji je posvećen Drugom svetskom ratu, i u Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici. Pored holograma, izradili smo aplikacije za proširenu i virtuelni stvarnost. Sa srpske strane, to su aplikacije za proširenu stvarnost o Fruškogorskim manastirima i Spomen obeležju „Sremski front“, i aplikacija za virtuelnu stvarnost o Carskoj palati.  Zatim, tu su i multimedijalni audio vodiči, interaktivni totemi, veb portal…”, navela je direktorica.

Pre prikazivanja promotivnog filma, obratile su se i Marija Budimir, pročelnica za turizam i kulturu iz Vukovarsko-srijemske županije i Rujana Bušić Srpak, direktorica Turističkog ureda u Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije, dok je o projektu govorila Magdalena Parat, menadžerka projekta,predstavnica Vukovarsko-srijemske županije. Turističku organizaciju Vojvodine predstavljala je Danijela Jokanović,koja se takođe obratila prisutnima.

Najava događaja

Najnovije Vesti