• 13.
  • apr
  • 2019.

Fond kao partner u organizaciji Međunarodne naučne konferencije “Exercise and Quality of Life - From Active Childhood to Healthy Aging”

  • Novi Sad

Međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Exercise and Quality of Life - From Active Childhood to Healthy Aging” održana je od 11. do 13. aprila, 2019. godine u Organizaciji Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu. Najeminetniji naučnici iz ove oblasti, kako domaći tako i strani, predstavili su svoja dosadašnja istraživanja tokom konferencije. 
Prvi pozdravni govor održao je ppofesor emeritus Vlodimierz Starosta, predsednik IASK-a i predstavnik Instituta sportkih nauka u Varšavi, Polјska, da bi za njim usledilo obraćanje prof. dr Tomislava Krističevića dekana Kineziološkog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska, a zatim je usledio je radni deo, na kom su se predstavili plenarni predavači.
Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja prof.dr Nebojša Maksimović uručio je zahvalnice svim partnerskim institucijama koje su podržale organizaciju ovog važnog naučnog skupa. Tako je i naš Fond dobio zahvalnicu.
Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Jovana Rapajić i Nemanja Davidović predstavili su prisutnima mogućnosti finansiranja putem EU fondova i osnove pisanja projekata sa kojima može da se konkuriše na programe dostupne Srbiji, kao zemlјi kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji. 
 

Najava događaja

Najnovije Vesti