• 03. jul 2017
  • 02. jul 2019

Evropska mreža za ekonomsku koheziju i solidarnost u ruralnim oblastima (ENSURE)

Opšti cilj: Razumevanje evroskepticizma i izgrađivanje evropskog pristupa davanjem mogućnosti za korišćenje alata demokratije, kao i obezbeđivanjem novih intrumenata za angažovanje građana Specifični ciljevi:

Čitaj više →

  • 05. okt 2016
  • 05. jan 2018

Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti (EMBER)

Opšti cilj: Povećanje nivoa regionalne saradnje kroz uspostavljanje zajedničkog sistema i pristupa kao odgovora na plavljenje u slivu reke Save u pograničnom...

Čitaj više →

  • 01. jan 2016
  • 30. jun 2017

Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika (DR SHARE)

Opšti cilj: Upravljanje rizicima u cilju smanjenja posledica, intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa i velikih nepogoda, kao i zaštita stanovništva, životne sredine i imovine...

Čitaj više →

  • 01. feb 2013
  • 31. jul 2014

Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima (eWAM)

Opšti cilj: Poboljšаnje sаrаdnje i monitoringа u uprаvljаnju vodаmа u Autonomnoj pokrаjini Vojvodini i Župаniji Čongrаd. Specifični ciljevi: (1) Poboljšanje vodotoka...

Čitaj više →

  • 01. maj 2012
  • 31. maj 2013

Jačаnje institucionаlne infrаstrukture u Bаčkoj zа rаvnomerni regionаlni rаzvoj i korišćenje pretpristupnih fondovа Evropske unije – IPA 3 komponentа zа regionаlni rаzvoj

Opšti cilj: Uspostаvljаnje institucionаlne koordinаcije  zа pružаnje stručne podrške lokаlnim sаmouprаvаmа nа teritoriji Bаčke sа ciljem podsticаnjа regionаlnog rаzvojа. Specifični ciljevi: (1)    Povezivаnje...

Čitaj više →