Virtuelni i kulturni turizam (ViCTour)


Izvor finansiranja

Intereg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Partneri na projektu

  1. Vukovarsko-Srijemska Županija, Hrvatska
  2. Turistička zajednica Vukovarsko-Srijemske Županije, Hrvatska
  3. Turistička organizacija Vojvodine, Srbija
  4. Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija  
  5. Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Srbija

Oblast projekta

Turizam

Trajanje projekta

15. jun 2017 – 14. okt 2019

Opis projekta

Opšti cilj:
Unapređivanje kontinentalnog turizma u prekograničnom regionu sa ciljem generisanja održivog socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja

Specifični ciljevi:
(1) Razvoj atraktivne, dinamične i konkurentne turističke promocije u cilju podizanja atraktivnosti regija uz granicu

Očekivani rezultati:
(1) Prepoznatljiv identitet regiona

(2) Poboljšanje promocije turističke ponude

(3) Unapređeni kapaciteti turističkih organizacija i odabranih lokaliteta

(4) Povećana vidljivost turističke ponude u prekograničnom regionu

Glavne aktivnosti:
(1) Izrađeni marketinški planovi za oblasti Srijema/Srema

(2) Unapređene turističke ponude, korišćenje novih Informaciono-komunikacionih tehnologija i uvođenje sistemskih inovacija

(3) Edukacija za unapređenje kapaciteta turističkih operatera kroz primenu praktičnog znanja i razvoj novih veština

(4) Razvoj promotivnih mehanizama i uvođenje novih tehnologija na određenim turističkim lokacijama
(5) Upravljanje projektom

Ciljne grupe:
- lokalne vlasti – turistički odbori, opštinski odbor organizacije i muzeji

- sektorske agencije - putničke/turističke agencije

- preduzeća – smeštajni objekti, restorani; MSP u sektoru turizma

- javnost

Više informacija

www.victour.org

Pogledajte sve vesti o projektu - Virtuelni i kulturni turizam (ViCTour)