Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti (MOS-Cross)


Izvor finansiranja

Intereg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Partneri na projektu

  1. Zavod za javno zdravlje Sombor, Srbija
  2. Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
  3. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Hrvatska

Oblast projekta

Javno zdravlje

Trajanje projekta

15. jul 2017 – 14. okt 2019

Opis projekta

Opšti cilj:

Unapređenje usluga javnog zdravstva u Zapadnobačkom okrugui Osječko-baranjskoj županiji u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci poboljšanjem prekograničnog nadzora i kontrole komaraca

 

Specifični ciljevi:

(1)  Unapređenje prekogranične koordinacije aktivnosti prevencije, nadzora i kontrole komaraca  i uspostavljanje sistema ranog upozorenja na prisustvo bolesti koje prenose komarci

(2) Efikasna kontrola populacije komaraca (onih koji potiču iz Evrope kaoi invazivne vrste komaraca) u Zapadnobačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji smanjivanjem izvorišta komaraca i merama za kontrolu odraslih jedinki ekološki odgovornim suzbijanjem komaraca

(3) Edukacija javnosti i predstavnika jedinica lokalne uprave o suzbijanju komaraca i merama za kontrolu i o opasnostima od bolesti koje prenose komarci

 

Očekivani rezultati:

(1) Uspostavljanje integrisanog prekograničnog sistema (IT alatke) za praćenje komaraca i bolesti koje oni prenose, koji će sadržati podatke o vremenu, interaktivne mape povezane sa GIS koje će ukazati na lokacije gde se komarci razmnožavaju, podatke o broju i toku populacije komaraca uključujući rani sistem upozorenja na bolesti koje komarci prenose u datoj oblasti

(2) Zdravstveni radnici u javnom sektoru u Zapadnobačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji imaće sistem nadzora i labaratorijsku opremu i biće obučeni za nadzor komaraca i metode uzorkovanja za detekciju bolesti koje komarci prenose u cilju efikasne saradnje sa jedinicama lokalne vlasti i obezbeđivanja relevantnih informacija za javnost

(3) Populacija komaraca zadržana na kritičnim lokacijama u Zapadnobačkom okrugu i Osiječko-baranjskoj županiji ekološki odgovornim suzbijanjem komaraca

(4) Povećano znanje relevantnih aktera i javnosti o pojedinačnim merama kontrole populacije komaraca i potencijalnim pretnjama od bolesti koje prenose komarci

 

Glavne aktivnosti:

(1) Priprema

(2) Upravljanje

(3) Implementacija

(4) Komunikacija

 

Ciljne grupe:

lokalna javna uprava, centri za edukaciju i obuku i škole, javnost, dobavljači infrastrukture i (javnih) usluga, (stariji) građani i ostali (zdravstveni radnici u javnom sektoru i medicinski radnici zaposleni u državnim institucijama)

Više informacija

www.moscross.eu

Pogledajte sve vesti o projektu - Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti (MOS-Cross)