• 01. feb 2020
  • 31. jul 2022

Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u u jadransko-jonskom regionu (CCI4TOURISM)

Opšti cilj: Jačanje preduzetničkih veština kulturnih i stvaralačkih aktivnosti za unapređenje kulturne baštine i razvoj održivih turističkih modela u jadransko-jonskom regionu Specifični ciljevi:...

Čitaj više →

  • 09. sep 2019
  • 22. apr 2021

PODRŠKA DEMOKRATSKOJ UNIJI I AKTIVNOM GRAĐANSTVU U DIGITALNOJ ERI

Projekat nudi kolektivni prostor za kreatore politika i građane iz 15 zemalja (Letonija, Poljska, Hrvatska, Velika Britanija, Belgija, Italija, Francuska, Španija, Švedska, Rumunija,...

Čitaj više →

  • 31. dec 2018
  • 30. sep 2020

Socijalna integracija kroz parasport (PARAINSPIRED!)

Opšti cilj: Podrška socijalnoj integraciji kroz podsticanje održivih sportskih razmena kako bi se povećalo učešće osoba sa fizičkim invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom...

Čitaj više →

OASIS

  • 01. maj 2018
  • 30. jul 2020

Kištelek-Kanjiža dopunski turistički razvoj koji se zasniva na prirodnim resursima kao međusobno povezanim različitim elementima regionalnog turističkog sistema (OASIS)

Opšti cilј: Razvijanje adekvatne turističke ponude i modernizacija postojećih objekata na turističkoj ruti Kištelek-Kanjiža  uklјučivanjem lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i učenika srednjih škola...

Čitaj više →

  • 01. jan 2018
  • 31. dec 2020

„Luke kao pokretački mehanizam preduzetništva - POWER“

Opšti cilј: Podrška razvoju lučkih oblasti u inovacione centre i kreiranje mreže inovacionih centara koji su posvećeni zajedničkoj saradnji i razvoju Specifični cilј:...

Čitaj više →