• 31. dec 2018
  • 30. mar 2020

Socijalna integracija kroz parasport (PARAINSPIRED!)

Opšti cilj: Podrška socijalnoj integraciji kroz podsticanje održivih sportskih razmena kako bi se povećalo učešće osoba sa fizičkim invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom...

Čitaj više →

  • 01. jun 2018
  • 31. maj 2020

Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica (ActiveGirls)

Opšti cilј: Podrška saradnji u oblasti sporta kako bi se razvili zajednički pristupi koji će se baviti pitanjem niskog nivoa fizičke aktivnosti među devojčicama...

Čitaj više →

OASIS

  • 01. maj 2018
  • 28. feb 2020

Kištelek-Kanjiža dopunski turistički razvoj koji se zasniva na prirodnim resursima kao međusobno povezanim različitim elementima regionalnog turističkog sistema (OASIS)

Opšti cilј: Razvijanje adekvatne turističke ponude i modernizacija postojećih objekata na turističkoj ruti Kištelek-Kanjiža  uklјučivanjem lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i učenika srednjih škola...

Čitaj više →

CORNUCOPIA

  • 01. apr 2018
  • 31. mar 2020

Konkurentna održivost polјoprivrednih preduzeća putem razvijanja novih proizvoda sa dodatom vrednošću zasnovanom na sadnji neinvazivnih bilјnih vrsta (CORNUCOPIA)

Opšti cilј: (1)    Podsticanje zajedničkog istraživanja u cilјu unapređenja kapaciteta za zapošlјavanje i razvoja malih i srednjih preduzeća polјoprivredne i prehrambene industrije u prekograničnoj...

Čitaj više →

  • 01. apr 2018
  • 30. nov 2019

„Inovacija poljoprivede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu" (AGRINNO)

Opšti cilј: Jačanje inovativnog pristupa agro-preduzetništvu i edukovanje stanovnišva u ruralnim sredinama u cilјu iskorišćavanja obradivog zemlјišta u njihovim okućnicama  Specifični cilјevi: Promovisanje...

Čitaj više →