Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija 2014-2020

  • Program:IPA program prekogranične saradnje Srbija - Severna Makedonija
  • Datum objavljivanja: 25.07.2019
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 27.09.2019
Link