Treći poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020

  • Program:Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020 - IPA 2
  • Datum objavljivanja: 01.06.2019
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 30.09.2019
Link