Treći poziv za podnošenje predloga projekata

  • Program:INTEREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
  • Datum objavljivanja: 01.06.2019
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 30.09.2019
Link