Međunarodni Višegrad fond: Program strateških grantova Višegrad fonda

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 01.05.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.06.2020
Čitaj više

KOZME - Poziv za dostavljanje prijedloga projekata „Misije socijalne ekonomije”

 • Program:KOSME
 • Datum objavljivanja: 12.04.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 09.06.2020
Čitaj više

Evropska komisija: Poziv za dostavljanje predloga projekata – Drugi pilot program za mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuke za Zapadni Balkan

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 08.04.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 17.06.2020
Čitaj više

Evropska komisija - Podrška organizacijama civilnog društva za unapređenje saradnje sa državnim institucijama u vezi sa procesom evropskih integracija

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 26.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 08.06.2020
Čitaj više

UNESCO: Konkurs za projekte za Međunarodni fond za kulturnu različitost

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 01.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 27.05.2020
Čitaj više

Ključna aktivnost 3 - Erazmus povelja za visoko obrazovanje

 • Program:ERAZMUS +
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 26.05.2020
Čitaj više

Projekti civilnog društva 2020

 • Program:EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE
 • Datum objavljivanja: 08.01.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.09.2020
Čitaj više