Podrška evropskim projektima saradnje 2020

 • Program:KREATIVNA EVROPA
 • Datum objavljivanja: 03.10.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 27.11.2019
Čitaj više

Muzika pokreće Evropu – Poziv za saradnju malih muzičkih prostora

 • Program:KREATIVNA EVROPA
 • Datum objavljivanja: 07.08.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 15.11.2019
Čitaj više

Fond za ljudska prava

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 11.03.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.12.2019
Čitaj više

Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranja realizacije projekata sufinansiranih od strane Evropske Unije i bilateralnih donatora

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 14.01.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.12.2019
Čitaj više

Zapadni Balkan za razvoj preduzetništva i inovacija

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 23.02.2018
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.12.2019
Čitaj više