KOZME: Podrška evropskim malim i srednjim preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU

 • Program:KOSME
 • Datum objavljivanja: 03.07.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 15.09.2020
Čitaj više

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva: BCSDN raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata za Ad-Hoc Support grantove

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 01.07.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 30.06.2021
Čitaj više

Mreža gradova 2020 - Drugi rok

 • Program:EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE
 • Datum objavljivanja: 18.06.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.09.2020
Čitaj više

Evropska unija: Jačanje dijaloga o politkama u reformskom procesu

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 18.06.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 18.09.2020
Čitaj više

Bratimljenje gradova 2020 – Drugi rok

 • Program:EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE
 • Datum objavljivanja: 15.06.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.09.2020
Čitaj više

Ambasada Republike Slovačke u Srbiji: Konkurs za predloge projekata za male grantove 2020. godine

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 16.05.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 15.10.2020
Čitaj više

Ambasada SAD u BG: Konkurs za predloge projekata ambasade SAD u Beogradu

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 16.05.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 30.08.2020
Čitaj više

Evropska komisija: Promocija, zaštita i praćenje prava osoba sa invaliditetom

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 14.05.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 24.08.2020
Čitaj više

HORIZON 2020 - Konkursi za projekte u oblasti energetske efikasnosti za 2020. godinu

 • Program:HORIZONT 2020
 • Datum objavljivanja: 05.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 10.09.2020
Čitaj više

Projekti civilnog društva 2020

 • Program:EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE
 • Datum objavljivanja: 08.01.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.09.2020
Čitaj više