Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

 • Program:Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020 - IPA 2
 • Datum objavljivanja: 14.11.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 21.02.2020
Čitaj više

Žan Mone aktivnosti 2020

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 11.11.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 20.02.2020
Čitaj više

Ključna aktivnost 2 - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju 2020

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 08.11.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 05.02.2020
Čitaj više

Ključna aktivnost 2 - Evropski univerziteti

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 07.11.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 26.02.2020
Čitaj više

Ključna aktivnost 2 - Savezi sektorskih veština 2020

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 06.11.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 26.02.2020
Čitaj više

Ključna aktivnost 1 - Zajednički master programi 2020 (Erazmus Mundus)

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 05.11.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 13.02.2020
Čitaj više

Fond za Zapadni Balkan(WBF) - Treći poziv za regionalne predloge projekata

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 01.11.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 10.12.2019
Čitaj više

Evropska komisija: Demokratska i inkluzivna školska kultura

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 15.10.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 15.12.2019
Čitaj više

Ključna aktivnost 3 - Centar izuzetnosti za neformalno obrazovanje

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 15.10.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 20.02.2020
Čitaj više