Podrška projektima književnih prevoda 2020

 • Program:KREATIVNA EVROPA
 • Datum objavljivanja: 06.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 05.05.2020
Čitaj više

SWISS PRO - Javni poziv Swiss pro za projekte i razvoj usluga socijalne zaštite

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 03.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 10.04.2020
Čitaj više

Muzičko obrazovanje i učenje

 • Program:KREATIVNA EVROPA
 • Datum objavljivanja: 24.02.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 06.04.2020
Čitaj više

Ministarstvo kulture i informisanja - Konkurs 2020 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti culture i umetnosti

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 02.02.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.03.2020
Čitaj više

Ministarstvo kulture i informisanja - Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 02.02.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.03.2020
Čitaj više

Ministarstvo kulture i informisanja - Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 02.02.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.03.2020
Čitaj više

Projekti civilnog društva 2020

 • Program:EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE
 • Datum objavljivanja: 08.01.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.09.2020
Čitaj više

SPORT 2020

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 20.12.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 21.04.2020
Čitaj više

Ključna aktivnost 3 – Podrška reformama obrazovnih politika

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 05.12.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 21.04.2020
Čitaj više