• 29.
  • мај
  • 2013.

Семинар о амброзији за комуналне инспекторе

  • Нови Сад

У оквиру пројекта „Подршка животној средини без алергена", насталог као резултат партнерства између Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Града Сомбора и Града Баје, а који се финансира се средствима Европске уније уз кофинансирање АП Војводине, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, у Новом Саду је одржан семинар о амброзији намењен комуналним инспекторима у Војводини.

 
Испред Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине, семинар је отворио менаџер пројекта, који је представио пројекат и известио о фази спровођења истог. Присутнима су се обратили и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Града Сомбора и Локалне самоуправе Баја. На семинару је било речи о карактеристикама амброзије, утицају амброзије на животну средину и становништво, као и досадашњим активностима њеног сузбијања на територији АП Војводине и жупаније Бач-Кишкун. Посебан нагласак стављен је на законску регулативу о сузбијању и уништавању амброзије, при чему је извршена компаративна анализа истог у прекограничној области. На конференцији су узели учешће и општински инспектори за заштиту животне средине и представници локалних самоуправа задужених за питања заштите животне средине.

Најава догађаја

Најновије Вести